Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.


Innehållet i nr. 92

  1. SAAR-Bataljonen
  2. Gruvnäringen och malmtransporter
  3. Militärpostala försändelser med avvikande postbehandling
  4. Utrikesförsändelse efter 9 april
  5. Två intressanta auktionsresultat
  6. Tysk fältpost till Sverige 1940-45
  7. mm

Saarbataljonen


Gruvnäringen och malmtransporter


Beställning av MPT

MPT nr 92 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.


Upp    Startsidan


Rev. A 2022-02-05