Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.


Innehållet i nr. 83

  1. Västmanlands regemente år 1849
  2. Transit - Postmuseum
  3. Över gränsen
  4. Malmen (Malmslätt) och dess posthistoria
  5. Interneringsläger
  6. m.m.

Karungi

Julhälsning

Julhälsning Karungi.

Över gränsen - Torneå

Sida ur nr 83
Sida ur nr 83

Censur i Torneå.

Internering i Revinghed

Revingehed

Interneringsbrev från Revingehed.

Interneringsläger i Falun

Sida ur nr 83
Sida ur nr 83

'

Brev till Sgt.Perry som hade nödlandat i Norge och vandrat över gränsen till Storlien.

Interneringspost - Fp 800

Brev till Sgt. Perry

'

Brev till Sgt.Perry som hade nödlandat i Norge och vandrat över gränsen till Storlien.


Beställning av MPT

MPT nr 83 kan beställas hos redaktören för 150 kronor + porto.Upp    Startsidan


Rev. A 2017-11-28