Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

logo

Möten

  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

SMPS-Möten 2022

Extra årsmöte

Styrelsen har upprättat förslag till extra årsmöte som avhålles under NorrPhil 2022 i Täby. Lokal är Tibble Gymnasium seminarierummet klockan 16:00-18:00. F g årsmöte tog beslut om nedläggning av SMPS. Anledningen till det extra årsmötet är att det krävs två beslut på årsmöten att SPMS verksamhet ska läggas ned.

Läs mer!


Bild från ett föreningsmöte på Postmusem

Vår redaktör visar på ett
intressant objekt ur sin
samling för några
föreningsmedlemar.


Upp    Startsidan


Rev. P 2018-111-08