Månadens objekt från år 2012

Inledning

Här är en sammanställning av alla objekt från år 2012.Januari - PS Koningin Regentes


Intercepted letter

Post från PS Koningin Regentes

Under det först världskriget uppbringades många neutrala fartyg av de krigförande makterna eftersom man misstänkte att de förde kontraband.

Det holländska fartyget Koningin Regentes uppbringades den 10 november 1916 av den tyska ubåten UB-19 och fördes till Zeebrugge för inspektion.
Delar av posten återlämnades och kunde delas ut till adressaterna med en fördröjning på 6 till 8 veckor. Post som betraktades som viktig återlämnades först 1919.

En del av den leverade posten önskade det brittiska postverket få tillbaka för en officiell undersökning,
Notera att etiketten även använts för post som kommit från Sverige i något annat sammanhang.

Se även Månadens objekt för april 2008.

Källa: Hoggarth & Gwynn; Maritime Disaster Mail.Februari - PS Prins Hendrik


Intercepted letter

Post från PS Prins Hendrik

Månadens objekt för januari var ett brev från PS Koningin Regentes som uppbringats av en tysk ubåt.
Även hjulångaren PS Prins Hendrik möte samma öde en andra gång den 19 januari 1917. Fartyget eskorterades till Zeebrugge av en torpedbåt. Hon släpptes nästa dag efter det posten beslagtagits. En del av denna post återkom först efter krigets slut.

Se även Månadens objekt för april 2008 och Månadens objekt för januari 2012.

Källa: Hoggarth & Gwynn; Maritime Disaster Mail.
Mars - SS Erissos


Brev från SS Erissos

Brev från SS Erissos

Brev från det grekiska fartyget SS Erissos. (Fartygsnamnet är något osäkert. Även stavningen Eryssos och Elysios förekommer i olika sammanhang.

Lloyd´s Weekly Index - 23 November 1916 skriver:
ERISSOS - Marseilles Nov. 21 - Greek steamer Elysios (?Erissos) has arrived here. On the voyage she was stopped by a submarine, which seized 118 mail bags and ordered her to throw her cargo overboard. - Reuter.

Detta tycks vara den enda gången som post beslagtogs av tyskarna i Medelhavet.
Jämför med föregående månaders objekt

Källa: Hoggarth & Gwynn; Maritime Disaster Mail.April - Released by the British Military Authorities


Censurerat brev med stämpeln 
			Released by the British Military Authorities

Censurerat brev med stämpeln Released by the British Military Authorities

Det var inte bara Tyskland som uppbringade post, utan det förekom på båda sidorna. Engelsmännen släppte i bland posten men många brev behölls tills kriget var slut.
England brände som regel ej släppta privatbrev efter krigsslutet, medans affärsbrev ofta efter en andra censur släpptes.Maj - Kvarhållen post


Detained in France

Brev från Schweiz till England.

Detained in France

Brev från Schweiz till Irland


Två brev från Schweiz till England respektive Irland. Båda med stämpeln " Detained in France During German Occupation". Dessa brev lär ha gömts av den franska motståndsrörelsen under den tyska ockupationen för att de inte skulle hamna i tyskarnas händer!


Juni/augusti - Semester


Midsommarståen reses på
			Hersby hembygdsgård i Sollentuna

Midsommarstången reses på Hersby hembygdsgård i Sollentuna

Som ni förstår så har webmaster tagit semester.
Fler midsommarbilder finns på min hemsida

Posten på Skansen behöver unga pigor och drängar.
Läs mer!
Juni - Engelbrecht


Brev från Engelbrechtdivisionen

Brev från Engelbrechtdivisionen

Fältpostbrev från en tysk soldat med fp nr 07341 = Inf.Reg 307 i 163. Infanteridivisionen.

I juni 1941 var den 163. tyska infanteridivisonen förlagd i trakten av Hamar i Norge. När brevet till höger postades befann sig divisonen i Finska Lappland. Hur kom man dit? Man tog tåget, dvs genom Sverige. Förflyttningen av denna divison är en av de mest omdiskuterade händelserna i Sveriges historia. Händelsen brukar kallas för "Midsommarkrisen".

I samband med den tyska invasionen i Sovjetuninonen ställde Tyskland ett antal krav på Sverige. Ett av kraven var att få transitera en division genom Sverige. När kung Gustaf V informerades om kraven av stats- och utrikesministern fällde regenten ett yttrande som ibland tolkats som om svaret blev nej skulle kungen abdikera!

Sedan dess har historikerna debatterat om kungen avsåg att verkligen abdikera eller "bara" byta ut regeringen. Hur som helst utnyttjade statsminister Per-Albin Hansson "hotet" om abdikering för att få ett ja till kraven i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Divisionen brukar kallas för "Engelbrechtdivisonen" efter sin chef Engelbrecht, även om en del dåtida svenskar trodde att divisonen var uppkallad efter den svenske frihetshjälten Engelbrekt.Juli/Ausgusti - "Stängt för semester"


Skansen, Poststationen

Skansen, Poststationen.

När Webmaster har semester brukar han ibland gå Skansen och titta på stressade homo sapiens. Poststationen på Skansen är väl värt ett besök. Den ligger på Bollnästorgets västra sida.


September


Skansen, Soldattorpet - interiör

Skansen, Soldattorpet.

Interiörbild från Soldattorpet på Skansen.


Oktober - Utställningsobjekt??


Bläckmakulerat svarsmärke

Brev med bläckmakulerat svarsmärke.

Det är inte varje dag man ser ett brev med bläckmakulerat svarsmärke. Ett sådant brev passar fint i en utställningssamling.

Men varför skulle Vekerum bläckmakulera märket. Postkontoret hade inte brunnit ned. Låt oss titta lite närmare på brevet.
Brevet är adresserat till Fältpost nr 725. Hoppsan, fältpostnumren bestod vid den här tiden av 5 siffror med några få undantag. Adressbeteckningen Littera slutades att användas i november 1942. Dessutom användes aldrig bokstaven B!

Slutsats: Allt är inte guld som glimmar!


November - Brev till kända personer


Brev till Statsminister Arvid Lindman

Brev till Statsminister Arvid Lindman

Brev till kända personer är ett intressant samlingsområde. Arvid Lindman (1862 - 1936) var statsminister 1906-11 och 1928-30. En kort sjömilitär karriär kröntes 1907 med utnämning till konteramiral i flottans reserv. Lindman blev därför känd som amiral Linder eller rätt och slätt "amiralen".
Under Lindmans statsministertid genomförde beslut om allmän rösträtt för män. En försvarskommitté tillsattes, som ledde till marin upprustning (F-båten).December - Airgraph

Airgraph med julhälsning

Airgraph med julhälsning.

Kuvert för Airgraph

Airgraph-kuvert.

1928 hade Kodak tagit fram en metod för att fotografera dokument och förminska negativet. Metoden visades för Postverket, men den slog aldrig igenom eftersom brevhemligheten inte var uppfylld.
Under andra världskriget togs idén upp igen av Moore-Brabazon, Minister of Transport i Churchills regering. Man hade problem med att transportera posten till trupperna i Mellersta och Fjärran Östern. Sjötransporterna genom Medelhavet var farliga och vägen runt God Hoppsudden var lång. Möjligheterna till luftpost var starkt begränsade,

Trupperna fick skicka obegränsat antal Airgraph, men endast ett luftpostbrev per månad. Därför blev tjänsten oerhört populär, trots saknaden av brevhemligheten.
Läs mer!

-->

Upp    StartsidanRev. A 2012-01-14