Månadens objekt från år 2008

Inledning

Här är en sammanställning av alla objekt från år 2008.


April - SS Björn

Rek. brev från 				Göteborg till Newcastle on Tyne

Brev från Göteborg till Newcastle on Tyne

Baksida av samma brev med tysk 				censuretikett

"Vom Militär geöffnet zugegangen:
Postamtlich verschlossen".


Den observante ser genast att ovanstående brev från Sverige till Storbritannien har blivit censurerat i Tyskland. Hur kan det komma sig?

Detta brev medfördes av SS Björn, som avseglade från Göteborg den 8 maj 1915. I Göteborgs Handels- och sjöfartstidning den 14 maj 1915 finns förklaringen:

Thulebolagets Björn kapad av tyskarne. Vår export på England allt mer hotad. Våra England-rater, som åtminstone på sina utgående turer hittils varit förskonade från de tyska attackerna, synes nu komma att möta hårdare tider i samma mån som den tyska undervattensbåflottiljen i Nordsjön ökar.
Sålunda mottog Thulebolaget i går från sina agenter i Newcastle, firman Borries & Craig, ett telegrammeddelande, att ångaren Björn blivit kapad av en tysk undervattensbåt.
Telegrammet löd: Björn reported captured by German submarine.
Ångaren lämnade Göteborg i lördags med full last, destinerad Newcastle och London och borde med rådande väder endast haft ett par dygns resa. Telegrammet från Newcastle ger förklaring på dröjsmålet.......
Ångarens last bestod av svenskt exportgods, bl. a. Tackjärn, tändstickor, papper, smör och ägg. Tackjärn är av tyskarna föklarat som krigskontraband, varför väl undervattensbåten tagit denna last till anledning för kapaningen.....

Den 22 juni återbördades 21 säckar jämte 170 rekommenderade försändelser av ångaren Björns post via Sassnitz-Trelleborg.
Fartyget förklarades förborgat av Prisdomstolen i Hamburg. Domslutet överklagades till Överprisrätten i Berlin (Oberpreisgericht), men det ledde inte till något ändrat beslut. Detta domslut kom först i juni 1916.


Maj - STJ-censur

Adresskort till paket från UMEÅ 12.10.42/GÖTEBORG PAK 15.10.42
till OSLO 15.10.42/OSLO TOLLPOSTKONTOR 16.10.42.
Grön etikett "Utförsel medgiven" (stor etikett nr Bl. 157).

Kontroll (STJ:s censur) av paket till och från utlandet gjordes i samband med förtullning på följande orter: Stockholm, Malmö, Göteborg, Haparanda och Trelleborg. Paketcensuren i Göteborg började kontrollen av försändelser till Norge den 27.1.41 och från utlandet den 28.11.40.
Denna avi har även valutakontrollstämpel "Granskad enligt Kungl. Maj:ts förordnande". Enligt Postens arkiv tillverkades 8 stämplar av denna typ. Tydligen är att en av dessa stämplar kom till använding i Göteborg.

STJ = Allmänna säkerhetstjänsten

Litteratur:

Wågerman, Ingemar Svensk Postcensur under andra världskriget, Meddelanden från Postmusem 38, ISBN 91-971567-1-X, 1995, 118 s.

Se även sidan för censur.


Juni - Kraschen på Kinnekulle

Under 1941 slöts ett avtal mellan England och Sverige om brittiska kurirflygningar. De plan som användes tillhörde BOAC. Besättningarna var ofta norrmän. Från England kom post och passagerare. Till England reste bland annat norska motståndsmän och repatrierade allierade flygare. Med dessa flygningar exporterades också 780 ton specialstål och kullager.

Dessa ytterst riskabla flygningar krävde många offer. Det svåraste haveriet inträffade den 29 augusti 1944 då en Lockheed Lodestar (G-AGIH) störtade på Kinnekulle.

Vid haveriet omkom 11 personer medan fyra skadade kunde räddas. Planet hade startat från Bromma vid 21-tiden. Strax efter midnatt kolliderade man med Kinnekulle. En bidragande orsak till haveriet, förrutom vädret, var radiofel. Man tror att piloten försökt återvända till Bromma, men pga det dåliga vädret istället försökt nå Torslanda i Göteborg. För att orientera sig gick planet troligen ner på lägre höjd och därvid kolliderat med marken.

Brev från olyckan p KInnekulle


Juli och augusti - Hästuttagning

Nordisk Familjebok upplagan 4 1950 beskriver vad som menas med "Hästuttagning". Hästuttagning militärt begrepp, i fredstid vidtagna åtgärder för att underlätta rekvisition av hästar, som erfordras för att vid mobilisering För att täcka armèns behov. Landet är indelat i hästuttagningsområden veterinär besiktigar hästarna och gör upp förslag till hästuttagning, vilket förrättas av Armèförvaltningens intendenturavdelning. Inom varje kommun finns en hästuttagningsnämnd, som skall närvara vid besiktningen. Hästägaren är skyldig att lämna uppgifter på honom tillhöriga hästar. Endast hästar, som äro mellan 5 och 16 år och som ej äro avelsdjur, uttagas. Ägaren till häst, som uttagits, erhåller uppgift härom, ett uttagningsbesked. Vid mobilisering rekvireras uttagna hästar av de militära myndigheterna, varvid ersättning utgår enligt gällande taxor.


September - Suezkanalen

I samband med sexdagarskriget mellan Israel och Egypten 1967 fastnade ett antal fartyg i Suezkanalen. Först 1975 kunde dessa segla ut igen.
Bland fartygen fanns det tyska MV Nordwind, som hade 700 säckar med post ombord från Pakistan. Posten kom till London i början av juni 1975.

Källa: Hogarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail, 2003.


Oktober - Hultfreds läger

Kalmar regemente har övat på Hultfreds läger ända sedan 1797. I juni 1914 fick man en egen poststation med namnet Hultfreds läger.
Vanligtvis ser man mest vykort och brev från dylika lägerplatser, men här visar vi ett adresskort för paket.

Lite fakta

Adresskort till inrikes paket 0,5kg/30 öre. Blankett nr 239 (Juni 1911).
Avsänt från Hultsfreds Läger 20.7.1914, ank.stämplat Landsbro 21.7.1914.
Paketetikett nr: 67 b 3 känd från 1914. Utan färg i genomsticket.
Viktporto: 30 öre upp t.o.m. 1 kg (1.7.1905-30.6.1917).


November - De polska ubåtarna

November månads objekt finns nu på sidan Polska ubåtar.


December - Furir Långströms jul

Militärpaket

Varma sockar till jul

Vad vet vi om detta paket, nästan inget. Hur mycket får man med i ett 1 kilos paket? Ett par varma sockar, några paket cigaretter, alla rökte ju på den tiden. Kanske något i matväg.

Furir Långström fick sin julklapp får man förmoda, det finns ju en sträng uppmaning att paketet fick öppnas på, julafton. I instruktionen står det att paket inlämnade som fältpostförsändelse inte skulle åtföljas av ett adresskort. Inlämnaren fick inget inlämningsbevis. Nummeretikettens båda delar och frankeringen skulle sättas på paketet. Vi kan hoppas att Furir Långström fick en trevlig jul 1940.Upp    StartsidanRev. C 2011-06-01