Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.Efterstämplade kvitton å tjänstefrankotecken

Efterstämplat kvitto för Ålandsdetachementet

Efterstämplat kvitto för Ålandsdetachementet.

Läs mera i MPT Nr. 59:
R. Bodin
The Swedish Navy and Army Detachment at Åland 1918 &
The Swedish Demolition Detachment at Åland 1919Upp    StartsidanRev. D 2011-06-01