Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.Post till och från Svenska FN-soldater


Svenska FN-missioner (forts.)

1948- Mellersta Östern - UNTSO

De första svenska FN-insatserna skedde i form av observatörer. Redan innan hela bataljoner sattes upp i mitten av 1950-talet för att ge världsorganisationen kraft att sätta bakom säkerhetsrådets resolutioner hade FN använt sig av ett stort antal militära observatörer, officerare från olika medlemsländer i mindre grupper som placerades ut i konfliktområden.

I styrkan UNTSO som organiserades 1948 ingick 15 svenska officerare. Idag är UNTSO en av FN:s äldsta, ännu ej avslutade insatser. Postalt finns exempel på militär och civil post från de berörda länderna, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Västbanken Gaza.


Brev från Beyrouth till 
				Stockholm

Brev från svensk observatör, stämplat Beyrouth 29.12.1948. Korrekt luftpostporto till Sverige samt ett lokalt skattemärke.


Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01