FN emblem

Post till och från Svenska FN-soldater


Svenska FN-missioner (forts.)

1964-1993 Cypern - UNFICYP

En stor konflikt mellan turkcyprioter och grekcyprioter utbröt 1964 vilket ledde till att Sverige skickade trupp dit 1964 på FN:s uppmaning. Sammanlagt ca 28 000 man deltog under nära 30 år i denna bataljon, som började avvecklas 1987. I sista omgången deltog civilpoliser fram till 1993.


Militärbrev typ M11C, stärmplat 1965-01-07 Sv. FN-bataljonen 
Cypern. Stärmpel typ C 2

Militärbrev typ M11C, stämplat 1965-01-07 Sv. FN-bataljonen Cypern. Stämpel typ C2.


Denna svenska FN-insats blev den största och längsta av våra truppinsatser i fredens tjänst.

Gustaf Welin, som själv var kompanichef på Cypern 1967-68 har tillsammans med Christer Ekelund, som var ställföreträdande bataljonschef på Cypern 1974-75, skrivit boken:

Welin, Gustaf & Ekelund, Christer O:son, FN på Cypern: den svenska fredsbevarande insatsen 1964-1993, Stockholm Probus 1999, 377s ISBN 91-87184-61-3(inb)

Mer att läsa:

MPT Nr. 57/2005 FN-bataljonen på Cypern 1964-1987 av Richard Bodin

Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01