Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.F19

Svenska frivilligkåren (SFK)

Exempel på försändelser

F 19

Frivilligkåren hade en egen flygflottilj. Till en början kallades den för Lentorykmentti 5 (5. flygregementet, flygregemente motsvarar svensk flygflottilj), eftersom det fanns LentoR 1, 2 och 4 i det finska flygvapnet.

Baksida av brev skickat från LentoR 5

Fältpostförsändelse från Lento R5

Framsida av brev skciakt till Mjölby med finsk censur


Senare bytte enheten namn till F19. Varför man valde nummer 19 har ingen kunnat ge en tillfredsställande förklaring till.

Notabelt är att det svenska flygvapnet aldrig använt F19. Vi har haft F1 i Västerås till F18 i Tullinge och sedan ett hopp till F20 i Uppsala och F21 i Luleå.

Litteratur:

En krönika om F19: den svenska frivilliga flygflottiljen i finland under vinterkriget 1939-1940, Falk, Greger, Svensk flyghistorisk fören., 1988, 208s. LIBRIS-ID: 8212840

Brevbärarens mardröm

Kommentarer överflödiga!

Brevframsida med ett antal adressändringar, retur avsändaren mm

Baksidan av brevet med stämpel som Avflyttad .. Ny adress.. osv


Luftvärnet i Åbo

Åbo stad köpte 3 luftvärnsbatterier från Bofors. Dessa hade beställts av Siam men på grund av världsläget inte kunnats levererats. Finlandskommittén i Sverige beslöt då att ombesörja transporten till Åbo och rekrytera personal för bemanningen.

Brevkort från Åbo skickat efter den 23 mars (se adressförteckningen på föregående sida)


Tillbaka till SFK


Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01