Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.Finska vinterkriget

Inledning

Sovjetunionens brutala anfall på Finland den 30 november 1939 upprörde hela världen.

SFK

I Sverige sattes en frivilligkår, Svenska Frivilligkåren (SFK), omfattande 12.000 man upp. SFK fick ansvar av ett eget frontavsnitt på Sallafronten, men många frivilliga tjänstgjorde även på andra platser som Vasa, Åbo och Pellinge.

SFK:s fältpost

SFK hade en egen Fältpost med täckadresser.

Brevkort till SFK i Haparanda

Försändelse från SFK Avd 11 (Kårstabskompaniet)


Läs mera i

MPT Nr. 59/2006 Svenska Frivilliga i Finland under vinterkriget 1939-1940, Gunnar Zetterman

MPT Nr. 31/199  Fältposten i Svenska Frivilligkåren 1940, Fältpostmästare Axel Sandstedt (särtryck ur Postryttaren 1980)

(beställ numren på sidan för MPT)

Förteckningar över täckadresser

SFK Marindetachementen Ambulanser mm

Försändelser

Klicka här för att se flera försändelser (kan ta en stund att ladda ner)

Referenser

Literatur

  • Nilsson, Orvar,  Finlands sak blev min: minnen från krig och fred, ISBN 951-50-1290-2, 2002, 304 s.
  • Claëson, Sten (red.) Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, ISBN 91-85266-46-9(inb.), 1989, 517 s.
  • Finlandsfrivilligas Minnesförening


Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01