Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.1940 M 8 Norrköpingsutgåva

Under tryckningen av M7 fick man plötsligt en beställning på 100 000 militärbrev, som skulle tryckas i grön färg i stället för blå. Anledning var att man ville få statistiska uppgifter på hur militärbrev användes under fältmässiga förhållanden. Breven delades ut under den så kallade Knäredmanövern.

Med tanke på hur många oanvända M 8:or det finns är det väl tveksamt om man blev så mycket klokare.

Militärbrev M8 framsida

Framsidan.

Militärbrev M8 baksida

Baksidan.


Militärbrev M8 stämplat fätpost 103

M 8 stämplat med fältpost 103 under Knäredsmanövern.

M 8 skulle bara användes till under Knäredsmanövern men beslutet ändrades sedan så det förekommer brev stäplade även under resten av året och 1941.


Militärbrev M8 stämplat Postanstalten 1085E

M 8 stämplat Postanstalten 1085 E (Kvidinge, Kristianstad län).

M 8 använt efter Knäredsmanövern.


I MPT nr 35 sid 22 kan man läs om Knäredmanövern.
Rev. A 2011-06-01