Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.1979 M13 Kristianstadsutgåva

1979 beslöt Generalpoststyrelsen att beställa 4,8 miljoner militärbrev från Bongs Fabriker AB i Kristianstad. Breven levererades i april-augusti 1979.

Militärbrev M12 framsida

Framsidan.

Militärbrev M12 baksida

Baksidan.


M13 användes till beredskapslager och truppförband, men även till FN-förband.


Skillnad typ I och II

Typ I och II

Typ I och II


M 13 typ I och II skiljs på:
avståndet mellan nedre klipplinjen och märket är för typ I 1,5 - 1,6 mm;
för typ II 1,8 - 2,0 mm.

På typ II går högra klipplinjen en bit nedanför den undere klipplinjen.
Det förekommer också i bland smärre skillnader som kan vara till hjälp.
Typ I har ofta ett "hack" i kronans mittstapel,
typ II har ibland brott i kronans högra båge eller undre klipplinjen punktstreckad.

Typ II tycks vara vanligare än typ I.


M 13 och FN-förband

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i 
				ISAF 2008. S&aauml;nt via Frankfurth-Hahn.

Militärbrev M13B från bitr. fältpostchef i ISAF Afghanistan 2008. Ankom 2008-02-26. Sänt via Frankfurth-Hahn med svensk fältpost. Kontingent Nr FS 14.


Läs mera om M 13 i MPT Nr 34 sid 39

  • Anmärkning

    1966 gjordes en beställning på M13-brev med NIO rutor för folkbokföringsnumret. Eftersom folkbokföringsnumret ersattes med det 10-siffriga personnumret brändes denna upplaga. Ett fåtal exemplar existerar dock bland samlare.


Upp    StartsidanRev. A 2011-06-01