Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.1929 M1 Oskarshamnsutgåvan

1929 utkom det första Militärbrevet med svarsmärke. Märket var svart i typen lilla riksvapnet och utan klipplinjer. Breven är tryckta på Oskarshamns Tryckeri AB i boktryck

Militärbrev M1 framsida

Framsidan.

Militärbrev M1 baksida

Baksidan.


Två militärbrev med svarsmärke utdelade till var och en av deltagarna i 1929 års fälttjänstövning, som ägde rum i Stockholms och Södermanlands län.
Äktgågna försändelser skall därför vara stämplade 20 september - 3 oktober (från övningen) respektive 26 september - 2 oktober (till övningen).

Dylika försändelser och stämplade märken är ovanliga, varför en mängd falsifikat förekommer på marknaden. Läs mera!


Varianter

 M1 v2c

Färgfläck i vapenskölden.

Det finns flera olika typer av varianter. Bilden till vänster visar färgfläck i vapenskölden, mellan vänstra och nedre kronan, M1 v2c.


M1 på brev

Militärbrev M1 på brev

Svarsmärke M1 på brev till 1929-års fättjänstövning.

Från en av våra medlemmmar har vi fått detta objekt. Brevet är skickat till en värnpliktig på Waxholms Grenadjärer. Under första världskriget bemannade Waxholms Grenadjärer befästningen Hörningsholm på Mörkö. Enligt 1925-års försvarsbeslut skull denna fästning läggas ner.

Vår medlem vill därför gärna veta var Grenadjärer låg under 1929-års fälttjänstövning.


Militärbrev M1 på brev

Svarsmärke M1 på brev till 1929-års fättjänstövning.

Ytterligare ett brev skickat till övningen.


Upp    StartsidanRev. D 2011-06-01