Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.Översikt över fältpostnummer


Notera de handskrivna uppdateringarna. Det kom en strid ström av uppdateringar som skulle föras in med blyerts i nummerförteckningarna. Måste ha varit ett stort gissel för förbindelseofficerarna.
Exemplar nr 2 är tilldelat Kungl. Generalpoststyrelsen, Militärbyrån. (Dessa handlingar finns i dag på Riksarkivets filial ute i Arninge).

En sammanställning av fp-numren i ovanstånde exemplar 2 finns på sidan fp_table.

Upp    StartsidanRev. F 2011-06-01