Sällskapet är nerlagt, men hemsidan kommer tills vidare att finnas kvar.Anslagstavlan

SMPS Ordförande

Rapport från vår ordförande

SMPS - Styrelsens motion om nedläggning av SMPS under 2022 och beslut på stämma
Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) bildades 1975 i syfte att sammanföra samlare av svensk militär posthistoria. Detta innebär att föreningen uppnår den aktningsvärda åldern av 47 år under 2022. Styrelsen har efter att noga analyserat olika alternativ för sällskapets fortlevnad beslutat att förslå att Sveriges Militärpostsällskap avvecklas/läggs ned varvid sista verksamhetsåret blir år 2022. Under året räknar vi med att ge ut två MPT med Staffan Karlsson som redaktör. Främsta orsaken är att sällskapets intäkter inte räcker till att täcka kostnader för att publicera och distribuera MPT. Att höja medlemsavgiften tillräckligt bedöms av styrelsen inte vara rimligt. Enbart papperskostnaden för MPT beräknas fördubblas under år 2022. Därtill kommer SMPS att för första gången hittills få övriga materialomkostnader (kuvert och kopiekostnader mm). Styrelsen föreslår att samarbete påbörjas med Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD). Både SSPD och SMPS har det gemensamma med att ägna sig främst åt posthistoria. Se även SSPD´s hemsida som kan nås via Sveriges Filatelistförbunds hemsida. Av SMPS´s 50 medlemmar per 2021-12-31 är redan idag 20 medlemmar i SSPD. SSPD´s styrelse har förklarat sig ha för avsikt att, i händelse att SMPS läggs ned, att från och med 1 januari 2023 erbjuda den medlem som idag inte är medlem i SSPD medlemskap. Den som vill bli medlem i SSPD ska i så fall lämna intresseanmälan till undertecknad. Ovan nämnda förslag om nedläggning av SMPS har behandlats på ordinarie årsstämma den 6 april 2022 med 14 ja-röster (nedläggning) och 2 nej-röster (icke nedläggning). Styrelsen kommer att kalla till ett extra årsmöte under hösten för slutgiltigt beslut i frågan om nedläggning av SMPS. Kallelse till extra årsmöte kommer att utsändas i stadgeenlig ordning. Våra likvida medel kommer vid avvecklingen att överföras till SSPD och kan ses som bidrag till SSPD. SMPS likvida medel enligt bokslut per 2021-12-31 är 10 467 kronor. Stockholm 6 april 2022
SMPS styrelse genom Jan-Ove Brandt
Ordförande

Läs mer!

Evenemangskalender

(Dagens datum: 2023-01-30)

Nätverk med hemsidor

SMPS har tillsammans med Hembygdsfilatelisterna skapat ett nätverk med hemsidor.
På så sätt får SMPS möjligheten att sprida information om vårt Sällskap på hundratals hemsidor.
I nätverket ingår för närvander sidor för:

 • Hembygdsfilateli
 • Olyckspost
 • Svensk flygpost
 • Sjöpost
 • Singelfrankeringar
  • Gustaf V
  • Gustav VI Adolf
  • Hällristningar

Några av sidorna är under uppbyggnad.
Sidorna nås enklast genom att klicka på START i länklistan ovan.

S/S Kungsholms jungfruresa

Länkar till Sammarbetspartner

Hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisterna samlar märken, försändelser och vykort av olika slag (postala dokument) som hör till ett visst landskap, kommun eller län. Många samlar hela Sverige med inriktning på en viss stämpeltyp. Det finns ingen begränsning vad gäller område.
Läs mera!

Krigs- og feltpostforeningen
(War- and Fieldpost Society)

Krigs- og feltpostforeningen (KFF) är vår norska motsvarighet. Flera medlemmar i SMPS är också medlem i denna förening. Föreningen har ett medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost" som kommer ut fyra gånger om året. Läs mera på deras hemsida.

Intressanta länkar för militärpostsamlare

Armémuseum

Armémuseum i 
                Stockholm

Armémuseum har ofta utställningar av intresse för Militärpostsamlare. Museet har också en vänförening; Föreningen Armémusei Vänner (AMV). AMV ger chans till många upplevelser (Se Armémuseums hemsida under länken Besök oss och klicka på Om Armémuseum).

Beredsmärken 1939-1945

Många av våra medlemmar har egna hemsidor. Vår nye medlem Staffan Rosenqvist har gjort en mycket intressant sida om beredskapsmärken!

Gotlands Militärhistoria

Detta är inte en filatelistisk hemsida, men sidan har massor av "godis" för en militärpostsamlare.
gotlandsforsvarshistoria.se

Nytt nummer av MPT

MPT nr 92

Läs mera!

Samlamera
SamlameraUpp    StartsidanRev. H 2021-12-01


©Sveriges Militärpostsällskap, Webmaster: Gunnar Zetterman, V1.4.0