Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Postställen

Från September/Oktober 1973 t.o.m. December 1985

Detta är en sammanställning av alla postställen som var inrättade under en begränsad tidsperiod.

Anledningen till deras uppkomst var genom en omorganisation av poststationer och postombud till postställen där kundunderlaget saknades för postanstalt, lantbrevbärning och vissa större postombud. Dessa organisationsförändringar skedde successivt från September 1973 och var klart under 1974. Stämplar från postställena innefattar inte bara de med dubbelnamn, utan också Lbb, Pob och ortstämplar med enkelt namn. Förkortningen för dessa var “ple”.

Öppethållandet var endast 1-2 timmar varje dag, och då oftast i anslutning till postens ankomst. För mer detaljer, rekommenderas en genomläsning av bifogade kopia av KUNGLIGA POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA CIRKULÄR 1973-09-04, sidorna 277-281. Stämpelavtryck från tiden då postställe var inrättat är betydligt svårare att komma över, än tiden före och efter postställeperioden. Detta beror antagligen på den korta öppethållande tiden. Förstadags- och sistadagsstämplar betraktas som orderstämplingar, och är lätta att få tag på.

Stämpeltyperna i sammanställningen följer Facit Postal VI för LBB, POB och POSTSTÄLLEN. För ortstämplarna är grundtyperna jämförbara med POSTSTÄLLEN.

Sammanställningen påbörjade jag 1986 genom studie av alla postens telefonkataloger och Kungliga poststyrelsens allmänna cirkulär från 1973 tom 1986. Många kontakter gjordes före 1985 med olika Postställen, Lbb:n, Pob:n och postanstalter.

På grund av säkerhetsskäl gick det inte att få tag på så mycket information den vägen. Vid samtal med några personer som något år tidigare skött ett postställe, visade det sig att de inte hade en aning om vilken text som stampen innehållit. Under 1987-1988 verifierade Lennart Gustafsson uppgifterna och tillfogade eller ändrade dessa. Lennart “satt vid källan” och kunde bl.a. checka ut och inleverans av stamparna.

Jag vill påstå att denna sammanställning av Lennart Gustafsson och mig är så nära sanningen man kan komma över samtliga postställen. Säkerligen kommer någon data att kunna ändras efter verifierade uppgifter.Jag lämnar detta underlag till fortsatt bearbetning om någon känner sig hågad. Det är en postalt intressant företeelse i modern tid som varat i 13 år.

Här finns faktiskt ett nytt samligsområde att börja med.

Gunnar Lithén
Ilända Skär  FÄRENTUNA

Hela listan  (pdf  571Kb).

2007-04-03

Tillbaka till sidan för Projekt och Forskning.


Upp     Hem