Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Ordföranden har ordet

Äntligen! Efter ett digitalt årsmöte 2020 och ett uppskjutet årsmöte 2021 från mars till september kunde vi den 29 september hålla ett fysiskt möte – 2021 års årsmöte...

Nu hoppas vi att vi steg för steg ska kunna återgå till tidigare ordning både vad gäller tidskriften och de fysiska möten vi har i Stockholm varje månad.

Sist men inte minst hade vi också i samband med årsmötet glädjen att välkomna en ny styrelsemedlem – Roger Centerström. Roger som är bosatt i Hälsingland kommer säkert att tillföra styrelsen nya och nyttiga perspektiv. Roger kommer att presentera sig själv i ett kommande nummer av tidskriften. Välkommen Roger!

Anders Bock


Upp     Hem