Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Samlingsområden

Här nedan kan du se exempel på vad som kan ingå i en hembygdssamling, som särskilt vill dokumentera postanstalters historia och dagens verksamhet. Dessa exempel utgör inget anspråk på att vara en komplett lista eller att allt detta måste ingå i en samling. Det är alltid så att du själv bestämmer vad du vill ha med i en hembygdssamling.

Stämplar

Interna postala stämplar för PS-brev o dyl., helst på PS-kort som är vita, annars på PS-kuvert, t.ex. Postmästarens fyrkantiga datumstämpel, diverse expeditionsstämplar, avsändarstämpel ( avlång anilinstämpel nu med postnummer, en tid med Fack på mellanraden, nu utan Fack)

Oval stämpel - Stationsmästaren

Byxelkrok

Skellefteå


Avier

Avi med etikett

Lös paketetikett


Rek- och assbrev

Rekomenderade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.

Assurerade brev eventuellt lös reketikett, olika typer och tider för dessa.


Övrigt

Ljudradiolincenser

Posten i Byxelkrok

Fotografier av postlokalen och eventuellt tidigare lokaler som finns kvar.Upp     Hem