logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


1950-04-06 SS Bore I

SS Bore I kom in i en dimmbank och gick på grund på Storgrynnan söder om fasta Åland.
Samma fartyg gick på grund även nyårafton 1899, men då under namnet Bore.
Steamer Bore I grounded Storgrynnan off the south point of Åland due to fog. This same vessel, then named Bore gounded and sank on new year's eve in 1899.


Använda etiketter och stämplar
(Used labels and cachets)


SE19500406 typ(e) 1

Påskkort med stämpel typ 1

Påskkort med stämpel typ 1.
Easter greeting with cachet type 1.

Stämpel (violett) med texten:

Skadad vid
s/s Bore 1 grundstötning

Cachet in violet with the text:

Damaged at
SS Bore 1's grounding


SE19500406 typ(e) 2

Brev med etikett typ 2

Brev med etikett typ 2. (PROVENIENS: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23).<
Cover with label type 2. (PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Etikett (violett) med texten:

Endommagé en naufrage

(Skadad under haveri)

Label in white with the text:

Damaged during wreck


SE19500406 typ(e) 3

Brev med stämpel typ 3

Brev med stämpel typ 3.
Cover with cachet type 3 in French.
(PROVENANCE: W. Baron Six van Oterleek, Van Dieten 2004-05-27)

Stämpel (violett) med texten:

Avarié par l'eau l'chouage du
paguebot "Bore I" le 6. 4. 1950
sur le parcours Turku-Stockholm

Cachet in violet with the text:

Damaged by water on the stranded
mailboat "Bore I" on 6. 4. 1950 on
the Turku-Stockholm route


SE19500406 typ(e) 4

Korsband med stämpel type 4

Korsband med stämpel type 4.
Wrapper with cachet type 4
(PROVENANCE: John Woolfe, Spink 2006-12-06)

Stämpel (violett) med texten:

Damaged by water in the grounding
of the s/s Bore I, on the 6.4. 1950,
during her voyage from Turku to
Stockholm

(Skadat av vatten vid grundstötningen
av Bore I, den 6. 4. 1950,
under hennes resa från Åbo
till Stockholm

Cachet in violet with the text:

Damaged by water in the grounding
of the s/s Bore I, on the 6.4. 1950,
during her voyage from Turku to
Stockholm


Kommentar (Comment)

Webmaster har en teori att merparten av posten kunde bärgas redan innan fartyget drogs loss och att denna post fördes till Stockholm och behandlades där (typ 1 och 3). En mindre del kunde först tas om hand efter det att fartyget dockats i Åbo (typ 2 och 4). Kan någon verifiera eller falsifiera denna teori? Detta skulle förklara varför det finns både en eitkett och stämpel på franska.

The Webmaster has the theory that most of the mail could be salvaged before the ship was refloated and brought to Stockholm for handling (type 1 & type 3). A small part of the mail could only be salvaged after the ship had been docked in Turku (type 2 & 4). Can anyone verify or falsify this theory? This theory would explain the reason for both a label and a cachet in French.


Ref.:

Zetterman; Gunnar, SS Bore I:s grundstötning den 6 april 1950, Hembygdsfilatelisten 2015 nr 3 sid 29
Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Svenska och finska dagstidningar 1950-04-06 - 1950-04-09
Zetterman, Gunnar; SS Bore I:s grundstötning den 6 April 1950, Hembygdsfilatelisten nr 3 2015 sid. 29.


Hem (Start)      Upp (Top of Page)