Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!

1921-12-18 Uden i Holland (The Netherlands)

Brand uppstod i järnvägsvagnen, orsaken okänd.

Fire in railway car, cause unknown


Använd etikett (Used label)


SE19211218

Brandskadat kuvert frå Uden

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden.
Cover damaged by fire from railway car at Uden.


Brandskadat kuver frå Uden baksidan

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden, baksidan.
Cover damaged by fire from railway car at Uden, back side.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har brandskadats
å Holländskt område.

Label in white with the text:

The consignment has been damaged by fire
on Dutch territory.


Kommentar (Comment)

Etiketten är ofta vikt runt en av kuvertens sida som "lagning".
The label is often folded around a side as a repairing.

Webmaster har också sett en försändelse från denna olycka till Sverige som försetts med tysk etikett av tyska postverket.
The Webmaster has seen mail from this accident to Sweden with a German label of the German Post Office.

Med tysk etikerr

Försändelse till Stockholm med etikett på tyska.
Cover to Stockholm with label in German.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Nederlandsch Maandblad Voor Philatelie oktober 1975, W. Baron Six van Oterleek, Poststukken van en naar Nederland afkomstig uit treinrampen.
Zetterman, Gunnar, Brand i postvagn, Svensk Filatelistisk Tidskrift år 2005, s. 6


Hem (Start)      Upp (Top of Page)