Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!

1969-01-22 Posttåget Göteborg Stockholm (Mail train Gothenburg Stockholm)

Brand uppstod i järnvägsvagnen vid Södertälje orsakat av ett elektriskt element.
An electric element in the railway car caused  a fire to broke out at Södertälje.


Använd etikett (Föjebrev) Used label (Enclosed Message)


SE19690122

Föjemeddelande

Bifogat meddelande. (Bilden har behandlats i Photoshop för att göra texten mer läslig)
Enclosed message. (The picture has been enhanced in Photohop to make the text more readable)

Etikett (vit) med texten:

Postdirektionen
Stockholms distrikt Stockholm den 22 januari 1969
Bifogad försändelse har beklagligvis skadats vid brand inom
posttåget från Göteborg med ankomst till Stockholm den 22 janu-
ari 1969.
Postdirektionen

Label in white with the text:

Enclosed consignment has to our regret been damaged by fire within
mail train from gothenburg to Stockholm with arrival 22 Janu-
ary 1969.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Dagens Nyheter, 23 Januari 1969
Göteborgs-Posten, 23 Januari 1969


Hem (Start)      Upp (Top of Page)