Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


1943-02-22 Tajofloden (Tagus River)

Kraschlandning av "Yankee Clipper på Tajofloden vid Lissabon i Portugal.
The clipper "Yankee Clipper" crashed and sank when landing on the Tagus River in Lisbon Portugal.


Använda etiketter och ytterkuvert

Till de skadade breven anvÀndes ytterkuvert (ambulanskuvert) av typ "Tajo".


N430222c

Brev frÄn Brasilien till Stockholm

Brev frÄn Brasilien till Stockholm, med brittisk censur.
Cover from Brazil to Stockholm with British censorship.

Etikett (vit) med texten:
Inneliggande för-
sÀndelse har skadats
av vatten vid förlis-
ningen av en Clip-
permaskin pÄ Tajo-
floden utanför Lissa-
bon den 22 febr. 1943

Label (white) with the text:
Enclosed consignment has been damaged by water at the crash of a Clipper on the Tagus River outside Lisbon at 22 Feb. 1943


N430222d

Brev frĂ„n Uruguay med både brittisk och tysk censur

Brev frĂ„n Uruguay till Stockholm, med både brittisk och tysk censur.
Cover from Uruguay to Stockholm with left British and German censroship.

Etikett (vit) med texten:
Inneliggande försän-
delse har skadatsav vat-
ten vid förlisningen av
en Clippermaskin pÄ Ta-
jofloden utanför Lissa-
bon den 22 febr. 1943
Frimärkena hava i all-
mÀnhet bortfallit.

Label (white) with the text:
Enclosedconsignment has been damaged by water at the crash of a Clipper on the Tagus River outside Lisbon at 22 Feb. 1943. The stamps have in general fallen off


Kommentarer

Eftersom det bärgades 93 postsäckar till en rad olika länder frĂ„n Clippermaskinen
förekommer det en mängd olika typer av etiketter och stämplar frĂ„n andra länder för denna olycka.
Även dessa kan förekomma pĂ„ försändelser till Sverige. Nedan ges ett exempel en engelsk stämpel.
För den intresserade hänvisar vi till Nierinck.

Since 93 bags of mail were recoverd from this crash there are a lot of other labels and cancellations applied in other countries, see below for a British example. Please see Nierinck for further details.


Brev med brittisk violett stämpel: DAMAGED BY SEA WATER

Brev frĂ„n USA till Stockholm, med  brittisk stämpel.
PĂ„ baksidan sitter även den svenska etiketten av typ N430222d.
Cover from USA with boxed British cancellation Damaged byt sea water.
On the is a label of type N430222d.

Brittisk stämpel (violett) med texten:
DAMAGED BY
SEA WATER
inom ram.

(Skadat av sjövatten)

British boxed Cancellation in violet.


Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1910-1936 & Recovered Mail 1937-1988
Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia


Hem (Start)      Upp (Top of Page)