logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


1939-08-15 British Airways G-AESY störtar (crashes)

Piloten nödlandade efter det att brand utbrytet i passagerarutrymmet.
An emergency landing was made after fire broke out in the plane.


Använda etiketter (Used labels)


N390815a

Cachet

Bifogat meddelande. Note added to the mail.

Etikett (vit) med texten:

Inneliggande försändelse har ingått hit
i skadat skick.

Label in white with the text:

Enclosed sending has been received
in damaged condition.


N390815b

Label b

Bifogat meddelande. Enclosed message.

Etikett (vit) med texten:

Malmö i augusti 1939.
Närslutna försändelse har ingått till
Sverige bland post, som bärgats från det
den 15 dennes i närheten av Vordingborg,
Danmark, störtade engelska trafikflygplanet
G-AESY.
Postdirektionen i Södra distriktet.

Label in white with the text:

Malmö in August 1939
Enclosed remittance has been received in
Sweden among mail, which has been resueded from the
trafic plane G-AESY, English, which crashed on the
15th of these month near Vordingborg,
Denmark.
Postdirectory of Southern district.


N390815bb

Föjemeddelande typ bb

Bifogat meddelande. Enclosed message.

Etikett (vit) med texten:

Malmö i augusti 1939.
Närslutna försändelse har ingått till Sverige bland post,
som bärgats från det den 15 dennes i närheten av Vordingborg,
Danmark, störtade engelska trafikflygplanet G-AESY.
Postdirektionen i Södra distriktet.

Label in white with the text:

Malmö in August 1939
Enclosed remittance has been received in
Sweden among mail, which has been resueded from the
trafic plane G-AESY, English, which crashed on the
15th of these month near Vordingborg,
Denmark.
Postdirectory of Southern district.

(The picture has been enhanced in Photohop to make the text more readable)


NiN390815bbb

Föjemeddelande typ bbb

Bifogat meddelande. Enclosed message.

Etikett (vit) med texten:

Malmö i augusti 1939.
Närslutna försändelse har ingått till
Sverige bland post, som bärgats från det
den 15 dennes i närheten av Vordingborg,
Danmark, störtade engelska trafikflygpla-
net G-AESY.
Postdirektionen i Södra distriktet.

Label in white with the text:

Malmö in August 1939
Enclosed remittance has been received in
Sweden among mail, which has been resueded from the
trafic plane G-AESY, English, which crashed on the
15th of these month near Vordingborg,
Denmark.
Postdirectory of Southern district.

(The picture has been enhanced in Photohop to make the text more readable)


Kommentarer (Comments)

Etiketten är som regel fäst till kuvertet med ett gem, som rostat, varför det ofta är rostfläckar både på kuvertet och etiketten, se bild ovan.
The label is often attached to the cover with a paper-clip, which has become rusty. Therefor there often rust stains on left cover and label.


Ref.:

Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988


Hem (Start)      Upp (Top of Page)