logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


1944-11-29 Falsterbo

Lufthanasa Berlin-Stockholms plan kraschade utanför Måkläppens fyr vid Falsterbo. Troligen sköts planet ned av ett tyskt bevakningsfartyg, som låg just utanför tremilsgränsen, men olyckan kan även ha berott på tekniskt fel.
The Berlin-Stockholm Lufthansa flight crashed outside Falsterbo. The Focke Wulf Condor was probably shooten down by a German naval ship lying just outside the 3 mile border, but a technical error is also possible.


Använd etikett och stämplar (Used label and cachets)


N441129a

Svensk etikett

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Denna försändelse har
skadats av vatten vid för-
olyckandet av flygmaski-
nen å linjen Berlin-Stock-
holm nära Falsterbo den
29 november 1944.
Frimärkena hava i en del
fall borfallit.

Label in white with the text:

This consignmetn has
been damaged by water at the accident
on the line Berlin-Stock-
holm near Falsterbo at
29 November 1944.
The stamsp have in some
cases fallen off.


N441129b

Stämpel på engelska

Använd svensk stämpel på engelska.
Used Swedish cachet in English.

Stämpel (violett) med texten:

Skada genom en flyg-
plansolycka under
transport.

Cachet in violet with the text:

Damaged through an air_
plane accident in course
of conveyance.


Se även (Compare) N440829b Kinnekulle


N441129c

Cachet

Stämpel. Cachet.

Stämpel med texten:

FLYGPLANSOLYCKA

Cachet with the text:

AIRPLANE ACCIDENT


Stämpel på engelska

Svensk stämpel (N441129b) på engelska använd på brev till England.
Swedish cachet (N441129b) in English used on letter to GB.


Ref.:

Lüning, Örjan; Luftposten historia i Norden, The History of Airmail in Scandinavia
Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988


Hem (Start)      Upp (Top of Page)