logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


1954-01-14 Cloud Master störtar (crashes)

Philippine Airlines Cloud Master störtar vid nödlanding nära
Rom på grund av brand i 2 motorer.
Philippine Airlines' Cloud Master crashes during an emergency landing near Rome.
Two engines on the right side were burning.


Använd etikett och stämpel
(Used label and cachet)


NiN19540114o

Svensk etikett

Använd svensk etikett.
Used Swedish label.

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har skadats
vid flygolycka i Rom, Italien, den 14.1
1954.
Postdirektionen, Malmö
den 28 januari 1954.

Label in white with the text:

Enclosed sending has been damaged
at air crash in Rome, Italy, on 14.1
1954.
Postdirectory, Malmö
28th January 1954.


N19540114a

Cloud Master brev

Brev med den italienska stämpeln.
Letter with the Italian cachet.


Ref.:

Nierinck, Henri L.; Recovered Mail 1937-1988


Hem (Start)      Upp (Top of Page)