Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

 

Våren 2021

Alla fysiska möten är tills vidare inställda.

Kolorerad litografi av Postmuseum

Årsmöte 2021

Information från ordföranden

Covid 19 pandemin har stört all vår mötesverksamhet sedan mitten av mars 2020 med bland annat inställda föreningsmöten och ett inställt årsmöte.

Vid styrelsemötet i januari 2021 diskuterade styrelsen kring förutsättningarna för verksamheten under 2021. Först och främst konstaterade styrelsen att utgivningen av tidskriften inte drabbats av pandemin. Utgivningen fortsätter som vanligt.

Egentligen skall vi ha årsmötet den 25 mars, men det går inte att hålla det fysiskt pga de restriktioner som finns. Vi har då två alternativ, att göra som 2020 skicka ut ett färdigt årsmötesprotokoll daterat 25 mars 2021 för medlemmarnas synpunkter inom två veckor eller skjuta på årsmötet till september och då kan vi också behandla Gunnar Zettermans motioner från 2020.

Styrelsen beslutade att vi håller 2021 års årsmöte onsdagen den 29 september, vilket betyder att årsmötesmaterialet skall finnas med i nr 2 av tidskriften, som kommer ut före sommaren.

Vad gäller föreningsmöten i Stockholm planerar styrelsen att dessa återupptas i höst. När, hur, var och i vilken omfattning vet vi inte just nu men vi återkommer med närmare besked i slutet av augusti. Pandemiläget kommer att vara avgörande för verksamheten.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig anders.s.bock@outlook.com eller
tel. 0708/49 06 39 med frågor.
Anders Bock

Årsmöteshandlingar 2020