Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)
Läs mer!

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Hösten 2022 och Våren 2023

 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig anders.s.bock@outlook.com med frågor.
Anders Bock


Mötestider

Mötestider för våren 2013 är preliminära

Möteslokal

Samtliga möten äger rum i ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm. Tid 17.00–19.30.

Program


Torsdagen den 23 februari

Preliminärt datum.


Torsdagen den 30 mars

Årsmöte.
Efter årsmötet (Ännu ej bestämt)


Torsdagen den 27 april

Preliminärt datum.


Välkomna och väl mött!

Föreningsmöte
Så här trevligt har vi på våra möten!


Upp     Hem