Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)
Läs mer!

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Länkar

Länkar som kan vara av intresse för hembygdssamlare

Filatelistiska

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas.

Rapportera nya stämplar till Stämpeldatabas.


Ortsnamn

Databas för att söka ortsnamn, även om man bara har en del av namnet. ortsnamn.jkppf.se

Västerbotten

Västerbottenstämplar förtecknade av Erik Idhult.

Militärpost

Fältpostnummer under andra Världskriget.

Tabell över fp-nummer.

Marinpostnummer under andra Världskriget.

Tabell över Marinpost-nummer.

Föreningar, organisationer etc.

Övriga länkar

Arkiv och Bibliotek

KB

Kungliga biblioteket


Upp     Hem