Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!


Järnvägspost

Järnvägspost är ett område som passar bra i en Hembygdssamling. Har man tur så fanns det en lokalbana inom området. När de nya stambanorna byggdes inrättades nya poststationer och en del gamla flyttades.

Böda järnvägsstation
Böda järnvägsstation.

Forskning

På hemsidan för ABB frimärkslubb i Västerås finns följande forskningsbidrag:

Järnvägsstämplar

Detta avsnitt har legat till grund för Facit Postal Alla skillnader som finns mellan Facit Postal och nedanstående listor härrör till nya forskningsrön.
PKXP, PLK och PKP stämplarna har uppdaterats i Hembygdsfilatelisten fortlöpande!
För aktuella prislistor på PKXP, PLK och PKP stämplar hänvisas till Facit Postal.

Övriga järnvägsstämplar m.m


Järnvägsolyckor

Tågolyckan i Rörvik
Försändelse från olyckan i Rörvik den 6 juni 1954.

Järnvägsolyckor finns på sidan för Olyckspost.


Litteratur

I Hembygdsfilatelisten och Bältespännaren finns en flera artiklar om Järnvägspost:


Övrigt

På hemsidan för Svenska Järnvägsklubben kan man hitta litteratur med mera.


Upp     Hem