Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Projekt och Forskning

Normalstämplar

Nst 16

Projektet Normalstämpel 16 har publicerats i följande nummer av
Hembygdsfilatelisten: 3/2003, 2/2004, 3/2004, 3/2005, 4/2005, 1/2006, 2/2006 och 3/2006.
En sammanställning finns på sidan för stämplar.


Nst 29

Normalstämpel 29 drivs av Anders Lundgren

Ottenby N 29

Ottenby N 29


Nst 39

Normalstämpel 39 drivs av Lars Axelsson

Göteborg N 39

Göteborg N 39


Nst 58

Normalstämpel 58 drivs av Hans von Euler

Persnäs N 58

Persnäs N 58


Nst 64

Normalstämpel 64 drivs i föreningens regi av Göran Heijtz

Byxelkrok N 64

Byxelkrok N 64


Lantbrevbärarnas gummistämplar

Rektangulära och fyrkantiga Lbb-stämplar saknar för närvande projektledare.

Läs mera!

LBB stämpelLBB stämpel

logga

De uppgifter framlidne Hugo Bäckmark tog fram har förts över till Stämpeldatabasen.

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas.

Rapportera nya stämplar till Stämpeldatabas.


Inkjet

Inkjet (Bläckstrålestämplarna) drivs av Kjell Arvidsson.


Turstämplar

En sammanställning av Tur-stämplar i föreningens regi kom ut under våren 1999.
Denna sammanställning finns på sidan för TUR-stämplar.

logga

Informationen har nu förts över till Stämpeldatabasen.

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas.

Rapportera nya stämplar till Stämpeldatabas.


Basarpost och Sidostämplar

Drivs av Gunnar Zetterman med stöd av Leif Bergman och Gunnar Lithén.

Se under fliken "STÄMPLAR -> SIDOSTÄMPLAR"


Olyckspost

Med olyckspost avses en försändelse som någonstans mellan avsändaren och mottagaren varit med om en olyckshändelse eller incident. Det kan vara ett brev på ett flygplan som störtat, ett fartyg som gått på grund, en järnvägsvagn som spårat ur, en bil som fattat eld etc.

Som olyckspost brukas också ibland räknas post som råkat ut för brottsliga handligar och tillfällen då gällande rutiner inte kunnats uppfyllas t ex pga  bränder, naturkatastrofer eller fientliga handlingar under krig.

Projekt drivs i samarbete med SSPD och Sveriges Militärpostsällskap.

SS Heimdall


Postställen

Postställen drevs av Gunnar Lithén.
Projektet är nu avslutat.


Upp     Hem