Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Norway

1950

1950-04-19 First Flight DNL

Oslo.Cairo.

1950-06-25 First Flight Metropolitan

SK471 Copenhagen-Aalborg-Kristiansand-Stavanger-Bergen.
SK472 Bergen-Stavanger-Kristiansand-Aalborg-Copenhagen.

1951

1951-01-18 First Flight Scandia

SK457 Oslo-Gothenburg-Copenhagen.

1951-01-20 first Flight Scandia

SK452 Copenhagen-Gothenburg-Oslo.

1951-04-15 First Flight Scandia

SK9482 Oslo-Stockholm-Helsinki.

1951-04-16 First Flight Scandia

SK9483 Helsinki-Stockholm-Oslo.

1953

1953-04-19 First Flight DC-3

Oslo-Tøsberg-Aalborg-Copenhagen.

1953-04-20 First Flight DC-3

SK547 Stavanger-Amsterdam.
SK548 Amsterdam-Stavanger.

1953-04-21 First Flight DC-3

SK647 Stavanger-Kristiandsand-Aarhus-Hamburg.
SK648 Hamburg-Aarhus-kristiansand-Stavanger.

1953-05-17 First Flight DC-6B

SK907 Göteborg-Stavanger-Glasgow-Gander-New York

1953-05-18 First Flight DC-6B

SK908 New York-Gander-Glasgow-Stavanger-Göteborg.

1953-05-23 Charter Flight DC-6B

Oslo-Thule-Anchorage- Shemya-Tokyo.
(Charter flight for Norwegian Red Cross to Norwegian Red Cross Field Hospital in South Korea.)

..

Oslo-Tokyo.

Med anslutningsflyg från Stockholm

Stockholm-Tokyo - SF19530523BMATYO.

Med anslutningsflyg från Köpenhamn

Köpenhamn-Tokyo.

Around the World Oslo-Tokyo-Oslo

..

Anslutningsflyg via Oslo

Finn även brev från Berlin och DDR.

1953-09-30 Last Flight

SK907 Stockholm-Göteborg-Stavanger-New York

1954

1954-05-24 Second Special Flight DC-6B

Stockholm-Oslo-Bodö-Fairbanks-Tokyo.
(Endast post frankerade med norska frimärken godkändes.)

1954-11-15 First Flight

Feeder Mail

SK931 "Helge Viking" Köpenhamn-Söndre Strömfjord-Winnipeg-Los Angeles.
SK932 "Royal Viking" Los Angeles-Winnipeg-Söndre Strömfjord-Köpenhamn.

FFC

FFC

1955

1955-04-18 First Flight DC-6

SK521 Oslo-Gothenburg-London.

1955-10-03 First Flight Skandia

SK472 Copenhagen-Aalbirg-Kristiansand-Stavanger-Bergen.

1955-10-03 First Flight DC-6B

Bergen-Oslo-Copenhagen.

1956

1956-04-27 First Nonstop Flight

SK909 Stockholm-Oslo-Bergen-Glasgow-New York.

1956-05-09 First Flight Scandia

Oslo-Stockholm-Riga-Moscow.

1956-05-15 First Flight CV-440

Oslo-Gothenburg-Copenhagen-Düsseldorf-Frankfurt.

1956-09-11 First Flight DC-7C

SK915 Stockholm-Oslo-Glasgow-New York.

1957

1957-02-24 First Flight DC-7C

SK987 Copenhagen-Anchorage-Tokyo.

Med anslutningsflyg från Norge

FFC till Tokyo

FFC till Tokyo

FFC till Tokyo

1959

1959-02-01 First Flight DC-6

SK636 Munich-Stuttgart-Frankfurt-Copenhagen-Oslo.

< 1940s  UPP  1960s >