Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Nordisk missionsflyg

För att upprätthålla förbindelserna med sina missionsstationer i Afrika och Asien bildade de kristna samfunden i Norden flybolaget "Nordiskt Missionsflyg".
Läs mer på Eric Knutsons fina samling.

Missionsflyg till Addis Abeba
Missionsflyget Ansgar, Ärna, Uppsala 1947.
DigitaltMuseum ID 021018394540

1945

1945-10-10

Stockholm-Addis Abeba - SF19451010BMAADD.

1945-11-11

Stockholm-Aten (von Rosen) - SF1945111BMAATH.

Stockholm-Aten-Addis Abeba (von Rosen) - SF1945111BMAADD.

Stockholm-Aten-Addis Abeba-Dar es Salam (von Rosen) - SF1945111BMADAR.

1945-11-27

Tana Rive-Addis Abeba-Aten-Stockholm - SF19451127.

1945-12-12

Stockholm-Aten-Addis Abeba-Dar es Salam-Tanarivo - SF19451212.

1945-12-17 - 1945-12-22

Tanarivo-Dar es Salam-Addis Abeba-Aten-Stockholm - SF19451217.

1946

1946-01-08 fjärde turen till Addis Abeba

Stockholm-Köpenhagen-Amsterdam-Marseilles-Napoli-Aten-Kairo - SF19460108CAIR.

Missionsflyg till Addis Abeba

Stockholm-Köpenhagen-Amsterdam-Marseilles-Napoli-Aten-Kairo-Addis Abeba (4:e turen)- SF19460108ADDIS.

1946-03-05 till Leopoldville

Missionsflyg till Leopoldville

Missionsflyg till Leopoldville

Stockholm-Lagos-Leopoldville - SF19460305.

1946-03-09

SMF Lagos till Stockholm

Lagos-Stockholm - SF19460309LSTO.

1946-04-24

Missionsflyg till Johannesburg

Missionsflyg till Johannesburg

Stockholm-Johannesburg - SF19460402.

SMF från Addis Abeb

Johannesburg-Addis Abeba-Stockholm - SF194605??.