Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Minnespoststämplar mm

1970

1970-05-18

Stockholm-Paris 25 år

Stockholm-Paris ABA SAS flyglinje 25 år - SC19700518.

1970-06-25

New York-Stockholm - SC19706025.

1970-06-27

Stockholm-New York 25 år

Flyglinje Stockholm-New York 25 år SILA SAS -SC19700627.

1970-07-19

Stockholm-Brussels 25 år

ABA SAS Flyglinje Stockholm-Brüssel 25 år - SC19700719.

1970-08-12

Malmö-Warnemünde 50 år

Malmö-Warnemünde-Malmö 50 år reguljär flygpost 1920-1970 -SC19700812.

1970-09-06

Stockholm-Geneve 25 år

ABA SAS Flyglinje Stockholm-Geneve 25 år - SC19700906.

1970-09-11

Malmö museum

Flygpostutställning Malmö museum.

1970-10-21

Stockholm-Rom 25 år

ABA SAS Flyglinje Stockholm-Rom 25 år - SC19701021ROM.

Rom-Stockholm - SC19701021STO.

1970-12-05

Stockholm-Lissabon 25 år - SC19701205.

1971

1971-09-17

Stockholm-New York (25 årsjubileum) - SC19710917.

1971-10-05

Stockholm-Madrid 25 år

Stockholm-Madrid ABA SAS 25 år - SC19701005.

1971-11-30

Stockholm-Montivideo 25 år

Stockholm-Montevideo ABA SAS 25 år - SC19711130.

1971-12-02

Stockholm-Teheran 25 år

Stockholm-Teheran ABA SAS 25 år - SC19711202.

1974

1974-06-02

Stockholm Helsingfors 50 år

Stockholm-Helsingfors ABA SAS 50 år - SAS 7416.

1974-07-01

Malmö Hamburg 50 år

Malmö-Hamburg ABA SAS 50 år - SAS 7418.

1975

1975-08-31

Såtenäs

F7 Såtenäs 25 år,

1976

1976-04-26

Stockholm-Tokyo 25 år

Stockholm-Tokyo via Indien 25 år - SAS 7616.

1977

1977-05-20

FDC First Solo Fligth

FDC 50th Anniversary Solo Transatlantic Flight.

1978

1978-06-18

Nattpostflygning till London 50 år

Stockholm-London nattpostflygningen 50 år.

1979

1979-11-15

Minnespoststämpel över polen

SAS Polar Route 25 år - SAS 7976.

Tidiga   1960-talet   Upp  Sena