Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Luftpost under den tredje perioden

Tiden 1.2.1938-15.4.1947 brukar kallas för den tredje perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får fortfarande dock bara användas på luftpostbrev.
Men luftpostmärkena såldes bara på Postverkets frankoteckenexpedition för samlare.
Därför är brev med luftpostmärken sällsynta under denna period.
Men på grund av kriget finns det mycket gott om intressanta försändelser.

1938

1938-07-01

Luftpostbrev till Brasilien

Luftpostbrev från Dalarö skickat till Brasilien.
Utlandsporto: 30 öre
Luftposttillägg: 1.80 kronor per 5 gram.

Första perioden  Andra perioden  UPPFjärde perioden