Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


Luftpost under den tredje perioden

Tiden 1.2.1938-15.4.1947 brukar kallas för den tredje perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får fortfarande dock bara användas på luftpostbrev.
Men luftpostmärkena såldes bara på Postverkets frankoteckenexpedition för samlare.
Därför är brev med luftpostmärken sällsynta under denna period.
Men på grund av kriget finns det mycket gott om intressanta försändelser.

1938

1938-07-01

Luftpostbrev till Brasilien

Luftpostbrev från Dalarö skickat till Brasilien.
Utlandsporto: 30 öre
Luftposttillägg: 1.80 kronor per 5 gram.

Första perioden  Andra perioden  UPPFjärde perioden