Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Luftpost under den första perioden

Tiden 1924 - 9.7.1931 kan kallas för den första perioden. Flera flygbolag grundades och luftpostlinjerna ökade år för år.

1925

1925-08-26 kort till Åbo

Luftpost till Åbo

Luftpost till Åbo

Postrutt: Stockholm-Helsingfors

Life and Work 1925 var en ekumenisk konferens
(Stora ekumeniska mötet) anordnad av ärkebiskop
Nathan Söderblom i Sverige 1925.

1928

1928-07-18 brev till Paris

Luftpost till Paris

Brevet har troligen gått via Malmö-Hamburg-Amsterdam-Bryssel-Paris.

UPP  Andra perioden  Tredje perioden  Fjärde perioden