Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Kongresser och Utställningar (Congresses and Exhibitions)

Luftfart (Aviation)

1921

1921-02-07 - 1921-02-10 IATA

Detta var IATA:s 5:e möte och hölls i Berlin. Bland annat diskuterades luftposttrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna.
Versailesfreden förbjöd samarbete med Tyskland.

1923

1923-07-05 - 1923-08-14 ILUG. Internationell luftfartsutställning

ILUG. Internationell luftfartsutställning i Göteborg.

1925

1925-09-27 - 1925-09-30 Internationell luftfartskonferens
SMS 25-005

Minnes 25-005

Minnes 25-005

1931

1931-05-15 - 1931-05-31 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 31-005

1931-08-07 -1931-08-09 Nordiska Postmötet SMS 31-008

Bland annat diskuterades nattpostflyget.

1936

1936-05-15 - 1936-06-01 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 36-012

ILIS

1936-08-19 AITA:s 36:e session

Minnes

Minnes

Vid middagen på Hasselbacken fick delegaterna ett
placeringskort med 1936-års luftpostfrimärke.

1937-07-18 Luftfartsmöte i Bryssel

Bryssel-Prag-Bryssel

Souvenirkort skickat Bryssel-Prag-bryssel.

1962-08-26 - 1962-08-31 SMS 62-067

Minnes

International Council of Aeronautical Sciences
Internationella rådet för flygtekniska vetenskaper
3.e kongressen - SC19620826.

Filateli (Philately)

1947-02-14 Frimärksutställning i Nice

UPP (Top of Page)