Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Denmark

1981

1981-03-30 First Flight Cimber Air Gruman Golfstream 1

SK850 Aalborg-Gothenburg.
SK851 Gothenburg-Aalborg.
SK872 Aalborg-Kristiansand.
SK873 Kristiansand-Aalborg.
(Planet flög i en slinga.)

FFC

FFC

1981-03-30 First Flight DC-10-30

SK971 Copenhagen-Karachi-Calcutta-Bangkok.

1981-03-31 First Flight DC-10-30

SK971 Copenhagen-Karachi-Bangkok-Manilla.

FFC

1981-04-01 First Flight DC-10-30

SK972 Manilla-Bangkok-Karachi-Copenhagen.

FFC

FFC

1981-09-07 First Flight Cimber Air Gruman Golfstream 1

SK591 Copenhagen-Brussels-Luxembourg.
SK592 Luxembourg-Brussels-Copenhagen.

FFC

FFC

FFC

FFC

Det hände 1981

FDC

År 1981 gav Danmark ut fyra frimärken som skildrade flygets historia.

< 1980  UPP   1982 >