Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Möten

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


Denmark

1969

1969-04-01 First Flight DC-9-21

SK448 Köpenhamn-Jönköping - FF19690401CPHJKG.

SK448 Köpenhamn-Norrköping - FF19690401CPHNRK.

SK443 Norköping-Köpenhamn - FF19690401NRKCPH.

1969-04-04 First Flight DC-8-62

SK965 Copenhagen-Düsseldorf-Tunis-Monrovia.

1969-04-05 First Flight DC-8-62

SK966 Monrovia-Tunis-Düsseldorf-Copenhagen.
No mail carried from Monrovia or Düsseldorf.

1969-04-18 First Flight DC-8-62

SK973 Stockholm-Köpenhamn-Kuala Lumpur - FF19690418ARNCPHKUL.

1969-04-19 First Flight DC-9

SK977 Stockholm-Köpenhamn-Manilla - FF19690419ARNCPHMNL.

1969-04-25 First Flight DC-9

1969-08-25 First Flight DC-9

1969-11-01 First Flight DC-8-62

SK951 Köpenhamn-Zürich-Bridgetown (Barbados)-Port of Spain (Trinidad).

Köpenhamn-Bridgetown.
Köpenhamn-Port of Spain.

1969-11-01 First Flight DC-8-62

SK952 Port of Spain-Bridgetown-Zürich-Köpenhamn.

FFC

Port of Spain-Zürich.
Port of Spain-Köpenhamn.

Bridgetown-Zürich.

FFC

Bridgetown-Köpenhamn.

< 1968  UPP   1970 >