Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Försändelser om 5 gram

Brevkort och brev om högst 5 gram vikt till Nord- och Mellanamerika flygbefordrades i viss utsträckning utan tillägsporto. Försändelserna skulle m&aurkas med 5 g i övre vänstar hörnet och inte åsättas beteckningen "Par Avion" eller luftpostetikett.
Nedan visas ett par exempel.

40 öre

40 öre gällde under perioden 1.6.1952-31.6.1962.

5 grams brev från Gnesta till USA

5 grams brev från Gnesta stämplat den 19.12.57.

50 öre

40 öre gällde under perioden 1.7.1962-31.6.1964.

G VI A 50 öre på brev till USA

Brevet borde vara märkt med 5 gram och ingen flygpostetikett!

60 öre

60 öre gällde under perioden 1.7.1964-31.12.1966.

5 grams luftpostbrev till USA

70 öre

70 öre gällde under perioden 1.1.1967-31.6.1970.

5 grams luftpostbrev till USA