Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!

Försändelser om 5 gram

Brevkort och brev om högst 5 gram vikt till Nord- och Mellanamerika flygbefordrades i viss utsträckning utan tillägsporto. Försändelserna skulle märkas med 5 g i övre vänstar hörnet och inte åsättas beteckningen "Par Avion" eller luftpostetikett.
Nedan visas ett par exempel.

1949-12-01 5 grams porto mm introduceras

Reklamkort frÄn SAS

40 öre

40 öre gällde under perioden 1.6.1952-31.6.1962.

5 grams brev frÄn Gnesta till USA

5 grams brev från Gnesta stämplat den 19.12.57.

50 öre

40 öre gällde under perioden 1.7.1962-31.6.1964.

G VI A 50 öre pÄ brev till USA

Brevet borde vara märkt med 5 gram och ingen flygpostetikett!

60 öre

60 öre gällde under perioden 1.7.1964-31.12.1966.

5 grams luftpostbrev till USA

70 öre

70 öre gällde under perioden 1.1.1967-30.6.1970.

5 grams luftpostbrev till USA

85 öre

85 öre gällde under perioden 1.7.1970-9.11.1971,

1 krona

1 krona gällde under perioden 10.11.1971-10.11.1975.

1 krona 10 öre

1 krona 10 öre gällde under perioden 11.11.1975-18.6.1976.

1 krona 30 öre

1 krona 30öre gällde under perioden 19.6.1976-7.9.1977.

1 krona 40 öre

1 krona 40 öre gällde under perioden 8.9.1977-7.3.1978.

1 krona 70 öre

1 krona 70 öre gällde under perioden 8.3.1978-15.6.1980.

2 kronor

2 kron0r gällde under perioden 16.6.1980-1.