Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Försändelser om 5 gram

Brevkort och brev om högst 5 gram vikt till Nord- och Mellanamerika flygbefordrades i viss utsträckning utan tillägsporto. Försändelserna skulle märkas med 5 g i övre vänstar hörnet och inte åsättas beteckningen "Par Avion" eller luftpostetikett.
Nedan visas ett par exempel.

1949-12-01 5 grams porto mm introduceras

Reklamkort från SAS

40 öre

40 öre gällde under perioden 1.6.1952-31.6.1962.

5 grams brev från Gnesta till USA

5 grams brev från Gnesta stämplat den 19.12.57.

50 öre

40 öre gällde under perioden 1.7.1962-31.6.1964.

G VI A 50 öre på brev till USA

Brevet borde vara märkt med 5 gram och ingen flygpostetikett!

60 öre

60 öre gällde under perioden 1.7.1964-31.12.1966.

5 grams luftpostbrev till USA

70 öre

70 öre gällde under perioden 1.1.1967-30.6.1970.

5 grams luftpostbrev till USA

85 öre

85 öre gällde under perioden 1.7.1970-9.11.1971,

1 krona

1 krona gällde under perioden 10.11.1971-10.11.1975.

1 krona 10 öre

1 krona 10 öre gällde under perioden 11.11.1975-18.6.1976.

1 krona 30 öre

1 krona 30öre gällde under perioden 19.6.1976-7.9.1977.

1 krona 40 öre

1 krona 40 öre gällde under perioden 8.9.1977-7.3.1978.

1 krona 70 öre

1 krona 70 öre gällde under perioden 8.3.1978-15.6.1980.

2 kronor

2 kron0r gällde under perioden 16.6.1980-1.