Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 2001

2001-08-10 First Flight Airbus A 340

Stockholm-Köpenhamn - FF20010810ARNCPH.
Köpenhamn-Stockholm - FF20010810CPHARN.

2001-05-12 First Nonstop Flight Boeing 767

2001-05-13 First Nonstop Flight Boeing 767

Köpenhamn-Washington - FF20010512CPHWAS.

Washington-Köpenhamn - FF20010513WASCPH.

2001-09-17 SAS Philatelic Club 50 Years

< 2000  UPP