Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1982

1982-02-23Polar Route 25 årsjubioleum

1982-02-24Polar Route 25 årsjubioleum

1982-03-31 First Flight DC-8-62

SK969 Köpenhamn-Wien-Lagos

FFC Wien Lagos

Wien(UN)-Lagos.

1982-05-03 First Mail Flight Twin OtterDHC6

SK845 Trondheim-Östersund-Sundsvall.
SK846 Sundsvall-Östersund-Trondheim.
(Rutten hade trafikerats i mer än 2 år, men detta var första flighten med post.

SK845 Trondheim-Sundsvall - FF1980503TRDSDL.
SK846 Sundsvall-Trondheim - FF19820503SDLTRD.

1982-09-27 First Flight DC-10-30

FFC New York Stockholm

SK 902 New York-Stockholm - FF1982NYCARN.

FFC Stockholm New York

SK901 Stockholm-New York - FF19820927ARNNYC.

< 1981  UPP  1983 >