Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1980

1980-03-14

FFC Göteborg

Göteborg-Oslo.

1980-03-20

FFC Stockholm Köpenhman

Stockholm-Köpenhamn - SAS 8004.

1980-04-02

FFC Stockholm-Wien

Stockholm-Wien.

1980-04-05

FFC Stockholm Madrid

Stockholm-Madrid.

1980-04-08

FFC Stockholm Düsseldorf Lufthansa

Stockholm-Düsseldorf (Lufthansa).

1980-04-10

FFC Trondhiem

Trondheim-Östersund (Widerøe).

UPP