Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1976

1976-01-19 First Fligth DC-10-30

SK971 Köpenhamn-Bangkok-Singapore.

Med anslutningsflyg från Stockholm

FFC

Stockholm-Bangkok - FF19760119ARNBKK.

FFC

Stockholm-Singapore - FF10760119ARNSIN.

1978-01-21 First flight DC-10-30

SK972 Singapore-Bangkok-Teheran-Köpenhamn.

1976-02-08 First Flight DC-10-30

SK941 Köpenhamn-Montreal-Chicago.
Sk942 Chicago-Montreal-Köpenhamn.

Med anslutningsflyg från Stockholm

Stockholm-Montreal - FF19760208ARNYUL.

Stockholm-Chicago - FF19760208ARNCHI.

1976-04-01 First Flight Convair CV-440

FFC

SK440 Köpenhamn-Växjö - FF19760401CPHVXO.

FFC

SK441 Växjö-Jöpenhamn - FF19760401VXOCPH.

1976-04-01 First Nonstop Flight DC-9-41

FFC till Hamburg

SK645 Stockholm-Hamburg - FF19760401ARNHAM.

FFC

SK646 Hamburg-Stockholm - FF19760401HAMARN.

1976-04-01 First Nonstop Flight DC-9-41

FFC till Frankfurt

SK637 Stockholm-Frankfurt - FF19760401ARNFRA.

FFC

SK638 Frankfurt-Stockholm - FF19760401FRAARN

1976-04-26 Far East Route 25 årsjubileum

1976-07-13 Olympic Games Flight DC-8-63

C1727 Stockholm-Montreal - SC19760713ARNYUL.

1976-07-17/18 Souvenir Covers from Olympic Games DC-10-30

OS Montreal

SK942 Montreal-Stockholm - FF19760718YULARN.

1976-11-01 First Fligth DC-9-21

SK441 Västerås-Växjö-Köpenhamn.
SK440 Köpenhamn-Växjö-Västerås.

SK441 Västerås-Köpenhamn - FF1971101VSTCPH.
SK441 Växjö-Köpenhamn - FF19761101VXOCPH.
SK440 Köpenhamn-Växjö - FF19761101VXOCPH
SK440 Köpenhamn-Västerås - FF19761101CPHVST.

Det hände år 1976

50 årsminnet av Lufthansas grundande

Lufthansa 50 år

Junkers F13, Lufthansas första passagerarplan.

< 1975  UPP  1977 >