Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1965

1965-04-02 First Flight Caravelle SE-210

SK815 Copenhagen-Dubrovnik.

Med anslutningsflyg från Stockholm

FFC

Stockholm-Dubrovnik - FF19650402ARNDBV.

1965-04-04 First Flight DC-8-33

SK961 Copenhagen-Hamburg-Zürich-Athens-Khartum-Entebbe-Nairobi-Johannesburg.
Entebbe added to route SK961

Med anslutningsflyg från Stockholm

Stockholm-Entebbe - FF19650404ARNEBB.

1965-05-28 First Flight Convair CV-440

SK440/441 Tromsö-Kiruna - FF19650529TOSKRN.

1965-05-29 First Flight Convair CV-440

SK440 Tromsö-Kiruna.
SK441 Kiruna-Tromsö,

FFC Kiruna.Tromsö

441 Kiruna-Tromsö - FF19650529KRNTOS.

1965-06-05Midnight Sun Flight

1965-11-01 First Flight DC-8-33

SK501 Stockholm-Copenhagen-London.

Stockholm-London - FF19651101ARNLHR.

1965-11-01 First Flight Convair CV-440

SK756 Copenhagen-Norrköping-Tampere.
SK753 Tampere-Norrköping-Copenhagen.

FFC Norrköping Tammerfors

Norrköping-Tammerfors - FF19651101NRKTMP.

FFC  Tammerfors Norrköping

Tammerfors-Norrköping - FF19651101TMPNRK.

1965-11-01 First Flight Convair CV-990

SK565 Stockholm-Copenhagen-Paris.
SK566 Paris-Copenhagen-Stockholm.

Stockholm-Paris - FF19651101ARNCDG.

Det hände år 1965

Ny luftpostetikett

Bl 2112.10 Jan 65. "Tryckt s.k. davacpapper, som är
gummerat men på ett sådant sätt att detta inte utan
vidare observeras."

< 1964  UPP  1966 >