Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1940

1940-01-02 - 1940-03-23 Luftpost mellan Sundsvall och Vasa

FFC Stockholm Vasa via Sundsvall

Stockholm-Sundsvall-Vasa - FF19400102SBMAVAA.

Sista  postflyg Stockholm-Sundsvall-Vasa

Sista postflyg Stockholm-Sundsvall-Vasa - LF19400323BMAVAA.

1940-02-21 - 1940-04-12 Isflyg för Gotland

Islyg Stockholm-Visby

Stockholm-Visby (Isflyg) - IF19400221VIS.

Islfyg Visby-Stockholm

Visby-Stockholm (Isflyg) - IF19400221VYBMA.

1940-03-24 First Flight

Odense-Köpenhamn-Malmö - FF19400324ODEMMA.

1940-04-02 First flight

Malmö-Amsterdam-Lissabon - FF19400402MMALIS.

Malmö-Amsterdam-Lissabon- New York - FF19400402MMANYC.

1940-04-10 First Flight

Tallin-Stockholm - FF19400410.TLLBMA

1940-06-21 First Flight

Stockholm-Åbo-Petsamo - FF19400621BMAPetsamo.

(Petsamotrafiken kallades de godstransporter som skedde via Ishavsvägen och den isfria finländska hamnen Linhammar norr om Petsamo mellan april 1940 och juni 1941, efter det att under andra världskriget Tyskland genomfört Skagerackspärren. Denna transportväg var efter det tyska angreppet på Norge den 9 april 1940 Finlands och Sveriges enda exportväg västerut, för Sveriges del fram till dess att lejdtrafiken via Göteborg inleddes.)

1940-10-16 First Flight

Stockholm-Mariehamn - FF19401016BMAMHQ.

< 1939  UPP  1941 >