Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1939

1939-05-01 Reopened

Stockholm-Riga-Moskva (återöppnad) - FF19390501MBAMOW.

1939-05-15 - 1939-05-21 Swissair

Zürich-Warszawa-Kaunas-Riga-Talinn-Helsingfors-Stockholm (Swissair) - FF13190523ZRHMBA.

1939-05-23 - 1939-05-27 First Flight Pan Am

FFC Marseilles New York

FFC Marseilles New York

Stockholm-Marseilles-Lissabon-Horta-New York (ABA & Pan Am) -FF19390523MRSNYC.

1939-06-15 Reopened

Göteborg-Köpenhamn (återöppnad) - FF19390615GOTCPH.

1939-06-24 First Flight Pan Am

New York-Shediac-Botwood-Southampton-London-Stockholm - FF19390624NYCBMA.

Shediac-Botwood-Southampton-London-Stockholm - FF19390624ShediacBMA.

Botwood-Southampton-London-Stockholm - FF19390624BotwoodBMA.

1939-06-26 - 1939-07-01 First Flight Pan Am

Stockholm - Newfoundland

Första luftpostflygningen från Stockholm via London,
Southampton till Botwood Newfoundland.

Stockholm via London-Southampton-Foynes-Botwood (Newfoundland) - 19390626BMABotwoood.

Stockholm - New York

Stockholm - New York

Stockholm via London, Southampton-Foynes-Botwood (Newfoundland)-Shediac-New York - 19390626BMANYC.

Cirkulär nr 39 1939

I cirkulär 39 kungjorde Generalpoststyrelsen att
"Luftpost med flyg över Nordatlanten" skulle
upprättashållas av Pan Am. En nordlig från Southhampton och
en sydlig från Marseille med en tur per vecka med Clippeflygplan.
Försändelserna skulle förses med texten:
"Par service aèrien transatlantique Europe-Etats Unis".

.

1939-08-15 Flygolycka Vordingborg

1939-10-13 Kungörelse om återupptagen trafik

Andra världskriget bröt ut den 1 september, vilket innebar att många flyglinjer upphörde.

Den 13 oktober kungjorde postverket att från Sverige endast flyglinjerna Stockholm-Åbo-Helsingfors-Talinn-Riga-Moskva och Malmö-Köpenhman-Amsterdam, med anslutningar till London (Shorehamn 15.10.39), Bryssel och Berlin, voro i trafik.

1939-10-18 Reopened

Göteorg-Köpenhamn (Återöppnad) - FF19391018GOTCPH.

AB Aerotransports tidtabell november 1939

PDF-fil med tidtabellen.

1939-12-21 -1940-03-23 Temporär linje

FFC till Vasa

Sundsvall-Vasa - FF19391221SDLVAA.

Vasa-Sundsvll - FF19391221VAASDL.

Vasa-Sundsvall-Stockholm - FF19391221VAABMA.

(Linjen öppnades på grund av Vinterkriget.)

Hände år 1939

BOAC

On 24 November 1939, BOAC was created by Act of Parliament to become the British state airline, formed from the merger of Imperial Airways and British Airways Ltd. The companies had been operating together since war was declared on 3 September 1939, when their operations were evacuated from the London area to Bristol. On 1 April 1940, BOAC started operations as a single company. Following the Fall of France (22 June 1940), BOAC aircraft kept wartime Britain connected with its colonies and the allied world, often under enemy fire, and initially with desperate shortages of long-range aircraft. During the war, the airline was sometimes loosely referred to as 'British Airways', and aircraft and equipment were marked with combinations of that title and/or the Speedbird symbol and/or the Union Flag. (Wikipedia)

1939-06-01 Avskaffat luftposttillägg

Sans surtaxe

1 juni avskaffade Frankrike luftposttillägget till Finland och Polen.
Samma sak för Sverige?

< 1938  UPP  1940 >