Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1932

1932-03-01 - 1932-10-31

Malmö-Amsterdam-Rotterdam-London/Paris -RF19320301.

1932-04-01 - 1932-10-31

Malmö-Lübeck-Berlin - RF193200401.

1932-05-02 - 1932-11-30

Stockhol-Åbo-Helsingfors-Talinn - RF19320502.

1932-06-01

Malmö-Köpenham-Flensburg - FF19320601.

1932-06-02

Flensburg-Köpenhamn-Malmö - FF19320602MMA.

Flensburg-Köpenhamn-Malmö-Göteborg - FF19320602GOT.

1932-11-01 - Kriget 1939

Malmö-Amsterdam (Luftpost Året runt( - FF19321101AMS.

FFC till Paris

Malmö-Amsterdam-Paris (Luftpost Året runt( - FF19321101PAR.

Malmö-Amsterdam-LON (Luftpost Året runt( - FF19321101LON.

Cirkulär nr.51/1932

< 1931  UPP  1933 >