Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

GodsfrimŠrke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


FFC 1927

1927-04-19 -1927-10-02 Reopened

Malmö-Hamburg-Bremen-Köln - FF19270419MMACGN.
med anslutning Amsterdam-Rotteram-London - FF19270419MMALON.
med anslutning Breslau-Paris - FF19270419MMAPAR.
med anslutning Breslau - FF19270419MMAWEO.

1927-04-19 - 1927-09-01 First Flight

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag - FF19270419MMAPRG.

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag-Wien - FF19270419MMAVIE.

Wien-Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419WVIEMA.

Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419PRGMMA.

Med anslutning Leipzig-München-Frankfurt a. M.

1927-04-19 - 1927-10-16 First Flight Deutsche Lufthansa

Stockholm-Kalmar (DLH) - FF19270419STOKLR.

Stockholm-Kalmar-Stettin (DLH) - FF19270419STOSZZ.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin (DLH) - FF19270419STOBER.

FFC till Polen via Danzig

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig (DLH) - FF19270419STOGDN.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königberg (DLH) - FF19270419STOKGD.

Under 1926 mellanlandade man bara för tankning i Kalmar. Nu utväxlade man också post i Kalmar.

Kalmar-Stettin - FF19270419KKLRSZZT.

Kalmar-Stettin-Berlin - FF19270419KLRBER.

1927-05-02 - 1927-10-02 Reopened

Stockholm-Helsingfors-Reval - FF19270527STOTLN.

I förgrunden ABA:s Junkers F. 24 "Uppland" som
1927 - 32 anvÀndes pÄ linjen Stockholm - Helsingfors.
Luftskeppet Àr GrafZeppelin 1930. Foto omkring Är 1930.

1927-06-01 - 1927-06-30 First Fight

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg - FF19270601GOTHAM.

1927-06-15 North American Air Mail

Fr. o. m. den 15 juni 1927 emottogs svensk luftpost för befordran å nordamerikanska flyglinjer, bl. a. New York-Chicao-Cheyenne-Salt Lake-San Francisco, mot ett tillägg av 75 öre pr 20 gram och 75 öre pr brevkort.

1927-07-18 First Flight

FFC till Göteborg

Stettin-Köpenham-Göteborg - FF19270718SZZGOT.

Stettin-Köpenham-Göteborg-Oslo - FF19270718SZZOSL.

1927-09-01 - 1927-10-01(11-15) First Flight DLH-DERULUFT

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Reval - FF19280901STOTLN.

1927-09-01 - 1927-10-16

Malmö-Lübeck-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH/ABA-DERULUFT) - FF19270901MMAMOW.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH-DERULUFT) - FF19270901STOMOW.

AB Aerotransports tidtabell för 1927

SCADTA

Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aeros (SCADTA) grundades i december 1919 i Barranquila. Med SCADTA minskade restiden frÄn Barranquila vid kusten till det inre i landet frÄn 10-12 dagar till en dag. Man började tidigt befordra post.
För att betala för denna service sÄlde konsulaten speciella SCADTA mÀrken. Dessa mÀrken hade ett för varje land specifikt pÄtryck, i Sverige Su. I Sverige kom serien ut den 10 mars 1927. MÀrkena sÄldes av Holmberg, Fassbender & Co. AB

< 1926  UPP  1928 >