Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Åsmötet äger rum onsdagen den 29 september.
Läs mer.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1927

1927-04-19 -1927-10-02

Malmö-Hamburg-Bremen-Köln - RF19270419KÖLN.
med anslutning Amsterdam-Rotteram-London - RF19270419LON.
med anslutning Breslau-Paris - RF19270419PAR.
med anslutning Breslau - RF19270419BRES.

1927-04-19 - 1927-09-01

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag - FF19270419PRAG.

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag-Wien - FF19270419WIEN.

Wien-Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419WMMA.

Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419PMMA.

Med anslutning Leipzig-München-Frankfurt a. M.

1927-04-19 - 1927-10-16

Stockholm-Kalmar (DLH) - FF19270419KAL.

Stockholm-Kalmar-Stettin (DLH) - FF19270419STETT.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin (DLH) - FF19270419BER.

FFC till Polen via Danzig

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig (DLH) - FF19270419DANZ.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königberg (DLH) - FF19270419KÖN.

Under 1926 mellanlandade man bara för tankning i Kalmar. Nu utväxlade man också post i Kalmar.

Kalmar-Stettin - FF19270419KSTETT.

Kalmar-Stettin-Berlin - FF19270419KBER.

1927-05-02 - 1927-10-02

Stockholm-Helsingfors-Reval - RF19270527.

1927-06-01 - 1927-06-30

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg - FF19270601.

1927-06-15

Fr. o. m. den 15 juni 1927 emottogs svensk luftpost för befordran å nordamerikanska flyglinjer, bl. a. New York-Chicao-Cheyenne-Salt Lake-San Francisco, mot ett tillägg av 75 öre pr 20 gram och 75 öre pr brevkort.

1927-07-18

FFC till Göteborg

Stettin-Köpenham-Göteborg - FF19270718GOT.

Stettin-Köpenham-Göteborg-Oslo - FF19270718OSLO.

1927-09-01 - 1927-10-01(11-15)

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Reval.

1927-09-01 - 1927-10-16

Malmö-Lübeck-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH/ABA-DERULUFT) - FF19270901MMOSKV.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH-DERULUFT) - FF19270901SMOSKV.

< 1926  UPP  1928 >