Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

Möten

Läs mer!.

Nytt nummer ute


Läs mer!

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.


FFC 1927

1927-04-19 -1927-10-02 Reopened

Malmö-Hamburg-Bremen-Köln - FF19270419MMACGN.
med anslutning Amsterdam-Rotteram-London - FF19270419MMALON.
med anslutning Breslau-Paris - FF19270419MMAPAR.
med anslutning Breslau - FF19270419MMAWEO.

1927-04-19 - 1927-09-01 First Flight

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag - FF19270419MMAPRG.

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag-Wien - FF19270419MMAVIE.

Wien-Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419WVIEMA.

Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419PRGMMA.

Med anslutning Leipzig-München-Frankfurt a. M.

1927-04-19 - 1927-10-16 First Flight Deutsche Lufthansa

Stockholm-Kalmar (DLH) - FF19270419STOKLR.

Stockholm-Kalmar-Stettin (DLH) - FF19270419STOSZZ.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin (DLH) - FF19270419STOBER.

FFC till Polen via Danzig

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig (DLH) - FF19270419STOGDN.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königberg (DLH) - FF19270419STOKGD.

Under 1926 mellanlandade man bara för tankning i Kalmar. Nu utväxlade man också post i Kalmar.

Kalmar-Stettin - FF19270419KKLRSZZT.

Kalmar-Stettin-Berlin - FF19270419KLRBER.

1927-05-02 - 1927-10-02 Reopened

Stockholm-Helsingfors-Reval - FF19270527STOTLN.

I förgrunden ABA:s Junkers F. 24 "Uppland" som
1927 - 32 användes på linjen Stockholm - Helsingfors.
Luftskeppet är GrafZeppelin 1930. Foto omkring år 1930.

1927-06-01 - 1927-06-30 First Fight

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg - FF19270601GOTHAM.

1927-06-15 North American Air Mail

Fr. o. m. den 15 juni 1927 emottogs svensk luftpost för befordran å nordamerikanska flyglinjer, bl. a. New York-Chicao-Cheyenne-Salt Lake-San Francisco, mot ett tillägg av 75 öre pr 20 gram och 75 öre pr brevkort.

1927-07-18 First Flight

FFC till Göteborg

Stettin-Köpenham-Göteborg - FF19270718SZZGOT.

Stettin-Köpenham-Göteborg-Oslo - FF19270718SZZOSL.

1927-09-01 - 1927-10-01(11-15) First Flight DLH-DERULUFT

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Reval - FF19280901STOTLN.

1927-09-01 - 1927-10-16

Malmö-Lübeck-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH/ABA-DERULUFT) - FF19270901MMAMOW.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH-DERULUFT) - FF19270901STOMOW.

AB Aerotransports tidtabell för 1927

SCADTA

Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aeros (SCADTA) grundades i december 1919 i Barranquila. Med SCADTA minskade restiden från Barranquila vid kusten till det inre i landet från 10-12 dagar till en dag. Man började tidigt befordra post.
För att betala för denna service sålde konsulaten speciella SCADTA märken. Dessa märken hade ett för varje land specifikt påtryck, i Sverige Su. I Sverige kom serien ut den 10 mars 1927. Märkena såldes av Holmberg, Fassbender & Co. AB

< 1926  UPP  1928 >