Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

logo

Nytt och uppdateringar

Nästa möte

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Upplands-
stämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2021
Nytt nummer.
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 87
Läs mer!

Mötestider för 2020

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.


FFC 1926

1926-03-02, 1926-03-04 - 1926-03-20

Stockholm-Åbo (Is-luftpost) - IF19260302/FF19260304.

Cirkulär nr. 12 och 16 1926.

1926-04-14

Luftpostetiketten, bl. 174, har erhållit i viss mån ändrat utseende. ... Vid postanstalterna inneliggande förråd av den hittils anväda blanketten skall makuleras.

Cirkulär nr. 20 1926.

1926-04-19 - 1925-10-15

Berlin-Lübeck-Malmö - FF19260419MMA.

Malmö-Hamburg-Hannover-Frankfurt a. M-Köln-Stuttgart-MÜnchen-Basel/Amsterdam-Paris-London - FF19260419.

Cirkulär nr. 21

Cirkulär nr. 21 och 56 1926.

1926-04-20

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Breslau-Halle - FF19260420.

1926-05-01 - 1926-09-30

Malmö-Hamburg-Leipzig-Karlsruhe - FF19260501.

FFC till Konstanz

Malmö-Köpenham-Stuttgart-Mannheim-Karlsruhe-
Baden Baden-Villingen-Konstanz - FF19260501KONST.

Cirkulär Nr. 24

Cirkulär nr. 24 1926.

1926-05-03

Berlin-Stettin-(Kalmar)-Stockholm (DLH) - FF19260503STO.

1926-05-05

Konstanz-Karlsruhe-Mannheim-Köln-Hamburg-Köpenhamn-Malmö - FF19260505.

1926-05-10

FFC till Stettin

FFC till Stettin med Lufthansastämpel

Vissa brev har stämpeln "Deutsche Luft Hansa A. G." i violett.

Stockholm-(Kalmar)-Stettin - FF19260510.

Cirkulär nr. 25 1926.

1929-06-22förlängdes linjen till Berlin och fick på så sätt direkt anslutning till Wien.

1926-05-15

Malmö-Hamburg-Zürich - FF19260515ZRH.

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Brussel - FF19260515BRU.

Malmö-Hamburg-Düsseldorf-Köln-Basel - FF19260515BAS.

Basel-Köln-Düsseldorf-Hamburg-Malmö - FF19260515MMA.

Cirkulär nr. 26

Cirkulär nr. 26 1926.

1926-05-25

Malmö-Berlin-Görlitz - FF 19260525 .

Cirkulär nr. 27

Cirkulär nr. 27 1926.

1926-06-01 - 1926-09-30

Stockholm-Helsingfors - RF19260601.

Cirkulär nr. 24 1926.

1926-06-07 - 1926-09-30

Stockholm-Helsingfors-Reval - FF19260607.

Cirkulär nr. 29 1926.

1926-09 - 1926-10

Services Aérien . Luftpost

Under september och oktober 1926 använde Malmö 1 en stämpel
med texten "Services aériens - Luftpost".
Den var egentligen avsedd för Luftpostkartslut.

< 1925  UPP  1927 >