Testversion

Detta är en testversion!
Det innebär att bildtexter och portosatser kan vara felaktiga.

Bältespännarna

Logo

Nytt nummer

Bältespännaren nr 2 2022

Läs mer!

Auktion

Godsfrimärke

Läs mer!

Hembygdsfilatelisterna

logo

Möten

  • 1 december
  • 26 januari (prel.)

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

SMPS

Sällskapet är nerlagt, men hemsidan
kommer tills vidare att finnas kvar.

Logga SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 92
Läs mer!


FFC 1921

På grund av Versaillesfredens hårda bestämelser för flygverksamhet i Tyskland bedrevs ingen luftposttrafik till Tyskland under åren 1921-1923.

1921-07-19 - 1921-09-28 First Flight Svenska Lufttrafik AB

Stockholm-Reval - FF19210719STOTLN.

1921-07-20 - 1921-09-30 First Flight Svenska Lufttrafik AB

Reval-Stockholm - FF19210720TLNSTO.

1921-08-?? - 1921-09-?? First Flight Svenska Lufttrafik AB

Riga-Reval (under tiden ?? - ??) - FF192108??RIXTLN.

Dammbyggnad i Suorva

I samband med en dammbyggnad i Surova ordnades flygtransport på sträckan Porjus-Suorva och retur under åren 1921-1923.

Porjus-Suorva - SF19200PorSuor

Suorva-Porjus - SF19200SuorPor

Luftbefordran mellan Kinshasa och Stanleyville

Luftbefordran har anordnats mellan Kinhasa och Stanleyville i kolonien Belgiska Kongo.
Även försändelser från Sverige mottages.
Anteckan "Per Avion" bredvid namnet på adressaten.

Cirkulär Nr. 50 1921.

"Inga sådana luftpostbrev med blandad svensk och kongolesisk frankering och avstämpling tycks nu, tyvärr, finnas i behåll.
1921-11-12 - ? Sverige-Kinshasa-Stanleyville blandad svensk och kongolesisk frankering (lösen) och avstämpling." Nordisk Filateli Nr 7 1965 - Svensk luftpost - flygpost av G. Lindman.

< 1920  UPP  1922 >