Hederspris till norsk klubb vid Fepa-kongressen

De europeiska förbundet Fepa har haft sin kongress i samband med utställningen Monacophil i Monaco. Svensk representant var Ulf Nilsson från Sff:s styrelsen.

– Efter närvarokoll och genomgång av tidigare protokoll och ekonomi (stabilt god) var det dags för utdelning av belöningar och den närmaste blev Stavanger Filatelistklubb som fick Fepa Certificate of Appreciation för framgångsrikt arbete, hämtades av Norges ordförande Frank Gillberg, berättar Ulf Nilsson.

Fepa News – tidningen – och nya hemsidan presenterades och alla uppmanades att skicka in nyhetsbidrag och arrangemang.

Birthe King presenterade planer för seminarier inom ungdomsfilateli och vykort som kommer att hållas i samband med utställningen London 2020. Som ett exempel på lyckat nationellt samarbete presenterades Nordia-konceptet med kommande utställning i Malmö 2020 genom en kort presentation av Ulf Nilsson.

Ett antal europeiska utställningar presenterades, bland andra Notos 2021 Grekland Aten, Ibra 2021 Tyskland Essen. Särskilt Notos har en digital plattform men även lite nya idéer för att öka deltagandet.

Italien kommer också att arrangera ett Europamästerskap i klassen Posthistoria 2021.

– Sedan genomfördes val till styrelsen och Bill Hedley, Storbritannien valdes till ny ordförande och efterträdde därmed José Ramón Moreno från Spanien som suttit maximalt antal perioder. Den nytillträdde ordförande höll ett kort anförande med programförklaring och lite senare beslutades att nästa kongress att ske i London i samband med London 2020-utställningen, noterar Ulf Nilsson.

Bernard Beston, ordförande i Fip, var närvarande och ställde upp i en frågestund. Han berättade även om de många möten han haft med olika länders organisationer de senaste åren.
Med detta var kongressen avslutad och möjligheten att bese alla exponaten i Monacophil gavs.

Posta en kommentar